V ČR roste zájem o radiofarmaka pro šetrnou diagnostickou metodu

PET scan

V tuzemsku roste zájem o radiofarmaka pro šetrnou diagnostickou metodu pozitronové emisní tomografie (PET). Vyrábí je divize Radiofarmaka ÚJV ŘEŽ (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež), která zajišťuje produkci pro většinu trhu v ČR.

Technologii využívá v tuzemsku 12 pracovišť, naposledy přibyla Nemocnice České Budějovice. Sdělil to včera mluvčí ÚJV ŘEŽ Vladimír Věrčák. Metoda za použití PET a výpočetní tomografie (CT) je jednou z nejmodernějších zobrazovacích metod, které pomáhají zpřesnit diagnózu. „Vyšetření na hybridním skeneru PET/CT se využívá v onkologii na zjištění přítomnosti nádorového ložiska, posouzení jeho biologické povahy, rozsahu nádorového onemocnění, hodnocení účinnosti léčby a zjištění případné recidivy nádoru,“ uvedl Věrčák. Metoda se používá i v neurologii, například pro zjištění nádorů nebo degenerativních onemocnění mozku včetně Alzheimerovy choroby, a v kardiologii.

ÚJV Řež dodává radiofarmaka do deseti pracovišť nukleární medicíny, například do Masarykova onkologického ústavu v Brně, Ústavu nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a dalších. Pod ÚJV Řež patří tři PET centra v Praze, Brně a Řeži, kromě více než 40 let trvající výrobou se zabývají i vývojem.

Nejčastěji používaným radiofarmakem je 18-fluordeoxyglukóza, tedy upravená molekula glukózy, kde na jedné pozici byl kyslík nahrazen izotopem fluoru. „Molekula se chová téměř stejně jako molekula glukózy, takže je z velké části vychytávána buňkami tím více, čím vyšší je jejich metabolismus. V těchto buňkách se akumuluje a radioizotop fluoru se rozpadá a vzniká glukóza, kterou tělo zpracuje obvyklým způsobem, byť obsahuje těžší izotop kyslíku,“ doplnil mluvčí.

Ohodnoťte tento článek!