V ČR se loni léčilo na dialýze přes 9900 lidí se selháním ledvin

ledviny

Přes 9900 lidí se selháním ledvin se loni v Česku léčilo v hemodialyzačních střediscích. Podle přednosty nefrologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice profesora Vladimíra Tesaře dostanou léčbu na umělé ledvině všichni pacienti, kteří ji potřebují.

Problém je podle něj spíše v tom, že až u třetiny nemocných se zjistí porucha pozdě, takže už jiná možnost než dialýza nebo transplantace není.

Podle nejnovějších údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bylo loni v Česku 91 hemodialyzačních středisek s 1048 dialyzačními lůžky a 1428 dialyzačními přístroji.

Počet provedených výkonů stoupl oproti předchozímu roku o šest procent na 719.000, tři čtvrtiny tvořila hemodialýza a čtvrtinu hemodiafiltrace, při níž se čistí krev mimo tělo pacienta pod vyšším tlakem než u klasické dialýzy.

„Kapacita je v tomto směru naprosto dostačující,“ řekl ČTK profesor Tesař. Dobrý přístup pacientů k dialýze je podle něj záležitostí přinejmenším posledních deseti let. V roce 1989 to byl velký problém, tehdy se léčilo dialýzou jen asi 50 lidí na milion obyvatel.

„Byla to méně než čtvrtina evropského průměru. V současné době celkový počet pacientů, kteří jsou léčeni náhradou funkce ledvin, to znamená dialýzou nebo transplantací, je v Česku kolem 800 lidí na milion, z toho 560 jsou dialyzovaní,“ upřesnil profesor.

Uvedl, že při srovnání se sousedním Německem se může zdát, že v Česku je na milion obyvatel méně dialyzovaných, a že tu tedy dostává léčbu jen část pacientů.

Podle profesora Tesaře to ale není pravda. „Důvod je ten, že máme více pacientů žijících s transplantovanou ledvinou, takže celkové číslo je zcela srovnatelné,“ vysvětlil.

První transplantace ledviny byla v Česku provedena v roce 1961, systematický program začal v roce 1966. V současnosti transplantaci ročně podstoupí kolem 380 lidí, s darovanou ledvinou žije přibližně už 3000 lidí.

Významně sníženou funkci ledvin má pět procent obyvatel, nejčastěji v důsledku cukrovky, vysokého tlaku nebo poruchy prokrvení ledvin. Tito lidé jsou více ohroženi infarktem, mrtvicí a selháním ledvin. Většina se jich ale selhání ledvin nedožije, umřou předčasně na nemoci srdce a cév.

Na chronické selhání ledvin ukazuje přítomnost bílkovin v moči a zvýšené hladiny kreatininu v krvi, z nichž se dá vypočítat filtrační funkce ledvin.

Screening by se měl soustředit na nemocné s vysokým rizikem chronického onemocnění ledvin, což jsou lidé s cukrovkou a vysokým tlakem, obézní, kuřáci, lidé nad 50 let a členové rodin, kde se už selhání ledvin vyskytlo.

V ČR se loni léčilo na dialýze přes 9900 lidí se selháním ledvin
Ohodnoťte tento článek!