V děčínské nemocnici to vře

stávka

Děčínská nemocnice se vzbouřila. Jejím zaměstnancům se nelíbí postup vedení společnosti Krajská zdravotní (KZ).

Nespokojenost s tím, že akciovka při svém rozhodování nebere prakticky vůbec ohledy na možné nepříznivé dopady na celkový chod nemocnice Děčín, dali její pracovníci najevo peticí. V ní vyjadřují obavy o další budoucnost zařízení a zachování zdravotní péče ve stávajícím rozsahu. Ujištění, že žádná přeměna na léčebnu dlouhodobě nemocných a nebo dokonce prodej této nemocnice nehrozí, měli v pátek na společné schůzce s děčínskými zdravotníky dát představitelé vedení Krajské zdravotní. Do Děčína ale jen vzkázali, že domluvené jednání ruší. „Měla to být interní záležitost. V pátek ráno jsme se ale dozvěděli, že na jednání děčínská nemocnice pozvala i primátora a další představitele města. Schůzka se tak dostala do politické roviny a chtěli jsme proto zajistit i odpovídající zastoupení představitelů představenstva KZ.

Bohužel, to se vzhledem k jejich programu na jiných akcích nepodařilo a tak jsme jednání odvolali. Dojde k němu v jiném termínu,“ vysvětlil mluvčí Krajské zdravotní Jiří Vondra. Děčínští zdravotníci nakonec jednali bez zástupců krajské akciovky. Znovu poukázali na to, co jim vadí v dosavadním způsobu řízení. „Máme obavy, co se bude dít dál. Proto své podpisy na petici připojují další zdravotníci včetně lékařů. “ tvrdila Eva Vinická z nemocničních laboratoří. Její jméno figuruje společně se čtyřmi dalšími v petičním výboru. „Krajská zdravotní rozhoduje o nás bez nás, stáváme se rukojmími stále se množících předpisů a vyhlášení, která nemůžeme ovlivňovat a která nás brzdí v běžné práci, tedy poskytování zdravotní péče našim nemocným,“ uvádí se v petici.

Autoři petice připomínají, že děčínská nemocnice vstupovala do nově vznikající KZ jako „bohatá nevěsta“. Bez dluhů, s optimalizovaným počtem pracovníků, zřetelnou vizí do budoucnosti a s jasnou organizační strukturou. „Dnes jsme jednou z pěti nemocnic v kraji a mezi zaměstnanci se po zkušenostech uplynulých let nese názor, že KZ je moloch a bez ní by nám bylo lépe,“ tvrdí petice. Děčínští zdravotníci upozorňují zejména na neznámou strategii KZ i na fakt, že z důvodů dřívějších předražených investic je teď minimalizovaný veškerý nákup nutného přístrojového vybavení. Petice poukazuje rovněž na zvýšení nákladů na dodávky veškerého materiálu díky výběrovým řízením uskutečňovaným vedením KZ.

Zdravotníkům se také nelíbí, že dochází k propouštění zaměstnanců nemocnice a jejich nahrazování nově přijímanými pracovníky na centrálu KZ. „Kladný hospodářský výsledek, který vykazuje děčínská nemocnice, slouží k pokrytí nákladů ostatních nemocnic. Proto požadujeme zastavení nekoncepčních organizačních změn a odvolání stávajícího představenstva a vedení společnosti KZ. Zároveň požadujeme úplné odloučení Nemocnice Děčín od akciové společnosti Krajská zdravotní s cílem zachování dosažitelné péče pro občany děčínského regionu,“ zdůrazňuje petice. „Je důležité, aby nemocnice fungovala jako kompaktní celek. Tedy se všemi na sebe navazujícími pracovišti. Tuhle jistotu zatím stávajících šest stovek zaměstnanců nemá. A hlavně je to nejistota pro desítky tisíc pacientů,“ uvedla náměstkyně pro léčebně preventivní péči Anna Briestenská.

Za zachování nemocnice v rozsahu stávajících služeb bojuje i město Děčín. „Už jsme o této záležitosti jednali s hejtmankou Ústeckého kraje a některé problémy jsme si vyříkali. Rozhodně trváme na tom, aby nemocnice nebyla zbavena dialýzy, laboratoří či dalších pracovišť,“ poznamenal děčínský primátor František Pelant. Dodal, že během několika posledních let město Děčína do vybavenosti nemocnice investovalo ze svého rozpočtu přes třicet milionů. Krajská zdravotní na děčínskou petici už dříve reagovala tiskovým prohlášením. V něm uvádí, že v současné době žádnou změnu v užívání nemocnice nechystá. „O tom bychom museli nejprve jednat s jediným akcionářem naší společnosti, což je Ústecký kraj. Žádná komunikace na dané téma neproběhla. Nevíme, kdo fámy o zániku nemocnice šíří a neznáme ani motiv těchto dezinformací,“ uvedl ředitel akciové společnosti Krajská zdravotní Eduard Reichelt.

Ohodnoťte tento článek!