V evropském výboru pro zdravotní a environmentální rizika zastupuje ČR MUDr. Sergej Zacharov

MUDr. Sergej Zacharov

Vedoucí lékař Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., byl nově zvolen členem Vědeckého výboru pro zdravotní, environmentální, vznikající a nově zjištěná rizika Evropské komise (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER).

TISKOVÁ ZPRÁVA 1. LF UK

SCHEER je jedním ze dvou vědeckých výborů, jenž poskytuje Evropské komisi vědecká stanoviska a posudky v oblasti bezpečnosti pro zdraví nových technologií, materiálů, výrobků a služeb.

„Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (DG Health and Food Safety, SANTE) připravuje na základě jejich vyjádření legislativní návrhy a koncept politiky EU v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí. Jako příklad lze uvést nedávná stanoviska výboru k rizikům obsahu šestimocného chromu v dětských hračkách, používání kyanamidu vápenatého jako hnojiva či rtuti z dentálního amalgámu,“ uvedl MUDr. Zacharov.

Výbor se skládá ze 17 expertů ze zemí EU zvolených na základě dvoustupňového výběrového řízení. Jmenováni jsou vedením Evropské komise DG SANTE na pět let, nyní tedy do roku 2021. Z původního počtu uchazečů byla do výboru jmenována přibližně desetina. „Volbu MUDr. Zacharova považujeme za úspěch, neboť zdaleka ne všechny země EU mají v tomto výboru své zástupce,“ říká děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Na prvním zasedání Vědeckého výboru SCHEER, jež se uskutečnilo koncem dubna v Lucemburku, se stal MUDr. Zacharov členem hned několika pracovních skupin. Jde o skupiny, které se zabývají metodologií identifikace a posouzení chemických rizik, kvalitou vědeckých důkazů pro stanoviska Vědeckého výboru, bezpečností pro spotřebitele solárií, ochranných krémů a přísad do tabákových výrobků a výrobků obsahujících nikotin.

MUDr. Sergej Zacharov je jako vedoucí lékař Toxikologického informačního střediska členem evropských expertních skupin pro včasné varování a posouzení chemických a toxikologických rizik RASCHEM (Rapid Alerting System for Chemicals), ECHEMNET (European Chemical Emergency Network), členem výboru Evropské asociace toxikologických středisek a klinických toxikologů (EAPCCT) a tří vědeckých výborů Mezinárodní komise pro ochranu zdraví (ICOH). Mezi jeho vědecké zájmy patří vliv faktorů vnějšího prostředí na rozvoj neurodegenerativních onemocnění, toxikologie metanolu, rekreačních drog, nanotoxikologie.

Ohodnoťte tento článek!