V Havířově bude v dubnu otevřeno Krevní centrum

Novou službu zavádí pro své občany havířovská nemocnice s poliklinikou. Nejen jim, ale i lidem z blízkého okolí umožní toto zdravotnické zařízení darovat krev v místě svého bydliště bez zbytečného dojíždění do okolních měst…

Havířov-

“ Tohoto cíle jsme dosáhli tím, že jsme pronajali své volné nebytové prostory Krevnímu centru, které zahájí odběry dárců krve od prvního dubna výjezdovým způsobem,“ řekl ředitel havířovské nemocnice Juraj Chomič.

Krev, tedy transfuzní přípravky a krevní deriváty, které není možno uměle vyrobit, hraje v současné medicíně nezastupitelnou roli.

S rozvojem léčebných metod roste i potřeba krve. Dá se říci, že za svůj život dostane v průměru každý občan pětkrát krevní transfuzi a čtrnáctkrát lék vyrobený z krve.

Dárcům krve nabízí Krevní centrum možnost daňového odpisu, vyšetření cholesterolu a cukru bezplatně, v den odběru nárok na pracovní volno, poukázku na občerstvení a vitaminové preparáty po každém odběru.

Co musíte splňovat?

Dárcem může být člověk ve věku od 18 do 65 let, ženy mohou darovat krev každé čtyři měsíce, muži každé tři měsíce.

Hmotnost dárce by měla být minimálně padesát kilogramů, jeho zdravotní stav dobrý a způsobilý. Jak sdělila mluvčí nemocnice Anna Tomečková, dárce nesmí užívat léky kromě antikoncepce, nesmí trpět žádným chronickým onemocněním včetně astmatu a alergie a nesmí mít prodělanou žloutenku typu B a C.

Nesmí být také bezprostředně po stomatologickém či chirurgickém zákroku včetně tetování, očkování či trhání zubu. Ženy nemohou darovat krev v těhotenství, při kojení a během menstruace.

Krevní centrum bude v prostorách zdravotnického střediska Dlouhá 83, Havířov Informace: tel.: 558 627 371 Odběrové dny: pondělí až pátek, vždy od 6 do 10 hodin

Moravskoslezský deník, Marie Stypková

Ohodnoťte tento článek!