V havířovské nemocnici mají nižší počet stížností

Vedení havířovské nemocnice zaznamenalo snížení počtu stížností při zachování počtu pochval.
Podle těchto statistik by mělo renomé nemocnice očima pacientů růst.

V období leden až březen 2010 obdržela nemocnice sedmatřicet poděkování.

Na druhou stranu vedení evidovalo také pět písemných stížností. Ve stejném období roku 2009 to bylo třináct stížností, 31 pochval a o rok dříve se jednalo o deset stížností a čtyřiadvacet pochval.

„Z uvedené statistiky vyplývá, že pochval nám neubývá a stížností je méně než v minulém období. Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že povědomí o naší nemocnici v očích veřejnosti se vyvíjí příznivým směrem, a věříme, že tento trend bude trvat i nadále,“ uvedla mluvčí havířovské nemocnice Jana Zlattnerová.

Lidé si převážně stěžují na nedostatečnou péči o své příbuzné nebo chování ošetřujícího personálu.
Všechny došlé stížnosti jsou následně prošetřeny příslušnými vedoucími pracovníky a jsou přijata opatření k nápravě. Některé podněty, připomínky a stížnosti drobnějšího charakteru jsou vyřešeny okamžitě na místě.

„Prioritním cílem nemocnice je poskytovat kvalitní zdravotní péči, nabízet maximální vstřícnost odborného personálu a zajistit bezpečný pobyt v nemocnici. Havířovská nemocnice by chtěla v letošním roce vstoupit do kolektivu akreditovaných nemocnic.

V této souvislosti vítáme názory našich pacientů, ať již pozitivní nebo negativní, protože jedině tak nejlépe zjistíme, kde máme slabá místa, co zlepšit a samozřejmě v čem můžeme být na sebe pyšní,“ řekla Zlattnerová, která dodala, že v nemocnici jsou monitorovány všechny podněty, názory, poděkování i stížnosti.

Ohodnoťte tento článek!