V Kardiocentru VFN v Praze provedli třístou operaci pro chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi (CTEPH)

plíce, CT

Na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK byl úspěšně operován třístý pacient pro chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi (CTEPH).

Jedná se o unikátní a složitý mnohahodinový výkon, jehož principem je odstranění usazených organizovaných krevních sraženin z plicních cév. Operace se provádí v mimotělním oběhu, který je nutno na klíčovou část operace dokonce zastavit. Poškození mozku v této části operace lze předejít hlubokým podchlazením pacienta na hodnoty kolem 17 °C.

Program chirurgické léčby CTEPH byl ve VFN zahájen v září 2004. Pracoviště jako jediné soustředí komplexní a centralizovanou péči o tyto nemocné z celé ČR a také ze Slovenska, odkud byli pacienti dříve odesíláni do Vídně. Výsledky léčby a počty operací pro CTEPH se Kardiocentrum VFN řadí mezi přední světová centra. Na diagnostice, perioperační a pooperační péči se podílejí lékaři celého Kardiocentra, ale všech dosud 300 uskutečněných výkonů bylo provedeno jedním chirurgem, prof. MUDr. Jaroslavem Lindnerem, CSc. „Pětileté přežívání po výkonu je 82 % pacientů, což významně kontrastuje s přežíváním nemocných s touto diagnózou před dostupností chirurgické léčby. Tehdy 5 let přežívalo pouze zhruba 10 % pacientů,“ zdůrazňuje prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., přednosta II. chirurgické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK.

Plicní hypertenze je syndrom charakterizovaný vysokým krevním tlakem v plicním oběhu. Za hypertenzi se považuje zvýšení středního tlaku v plicnici nad 25 mmHg. Syndrom plicní hypertenze zahrnuje řadu stavů od prostého přenosu zvýšených tlaků v levém srdci až po komplikovaná primární onemocnění plicních cév. CTEPH je chronickým důsledkem akutní plicní embolie. „Plicní embolie, někdy opakovaná, vede u 2-4 % nemocných k postupnému uzavírání plicního řečiště, vzestupu tlaku v plicní tepně (plicní hypertenze) a bez léčby k selhání pravé komory srdeční,“ vysvětluje prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. Léčebnou metodou volby u CTEPH je v případě dostupné obstrukce plicních tepen chirurgický výkon spočívající v odstranění organizovaných trombů (plicní endarterektomie). „U nemocných pro periferní postižení nebo pro významná přidružená onemocnění nevhodných k chirurgické intervenci je indikována především doživotní antikoagulační léčba, u části z nich specifická léčba riociguatem nebo angioplastika plicnice,“ dodává Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. z II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie VFN v Praze a 1. LF UK.

Centrum pro plicní hypertenzi ve VFN, které je součástí Kardiocentra VFN, se vedle diagnostiky a léčby CTEPH věnuje pacientům i s ostatními typy chronické plicní hypertenze, zejména plicní arteriální hypertenzí (PAH). V České republice je největším centrem zabývajícím se touto problematikou.

Ohodnoťte tento článek!