V Karlovarském kraji možná vzniknou nová lůžková oddělení

pokoj, sestra, pacient, lékařka

V Karlovarském kraji by mohly vzniknout nové lůžkové obory. Předpokládá to krajská koncepce akutní lůžkové péče, kterou na posledním zasedání schválili krajští zastupitelé. Bude ale záležet na jednáních se zdravotními pojišťovnami.

Podle náměstka hejtmana Karlovarského kraje Jakuba Pánika (ČSSD) je současná kapacita lůžkových oddělení dvou krajských nemocnic a dvou soukromých nemocnic v kraji dostatečná a dílčí úpravy by se měly dělat na základě dohody mezi odděleními jednotlivých nemocnic.

V kraji jsou ale i možnosti rozšíření péče. Například u oddělení chirurgických oddělení by mohla vzniknout centra jednodenní chirurgie, kde by se dle nastavené koncepce prováděly výkony chirurgických oborů, které nevyžadují hospitalizaci delší než 24 hodin. V kterých konkrétních nemocnicích by pracoviště zaměřená na jednodenní chirurgii měla být, zatím není jasné.

U kožního oddělení nemocnice Karlovy Vary by zase mohlo vzniknout laserové centrum s možností použití laserové techniky na kožní onemocnění.

Koncepce také doporučila vznik apalického centra, které by se staralo o pacienty s postižením mozku, kteří jsou ve vegetativním stavu. Takové centrum by mělo být zřízeno centrálně a mělo by být integrální součástí anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Je tu i možnost soustředění takového zařízení do nemocnice Ostrov, kde již podobná péče existuje.

„Další lůžkovou kapacitou, která se v Karlovarském kraji jeví jako nedostatečná, jsou lůžka následné péče a to zejména lůžka Léčeben dlouhodobě nemocných (LDN), jejíž kapacita v Nejdku je nedostatečná a především by měla úzce navazovat na lůžka péče akutní. Část tohoto zařízení by měla fungovat jako lůžka rehabilitační a část jako klasická LDN lůžka,“ doporučuje koncepce.

Jak upozorňuje, lůžka následné péče chybějí hlavně v nemocnici Karlovy Vary. Tam by se daly využít opouštěné budovy po centralizaci.

V neposlední řadě v Karlovarském kraji absentují sociálně zdravotní lůžka se zaměřením na léčbu Alzheimerovy choroby. Těchto lůžek je v celé republice nedostatek, proto by mohla sloužit i pro ostatní kraje jako takzvané Alzheimercentrum.

Nemocnice by se podle doporučení měly připravit i na zavádění takzvaných návazných lůžek, na které budou uvolňovány finanční prostředky evropských dotací. „Jedná se o lůžka, která budou navazovat na obory supespecializované péče a budou tvořit prostor pro překlad pacientů po zákroku například po kardiochirurgickém, neurochirurgickém, transplantačním či jiném zákroku,“ popisuje krajská koncepce lůžkové péče. Nové služby by mohly být nabízeny i v oblasti psychiatrické péče.

Ohodnoťte tento článek!