V Karlových Varech vzniká nové onkologické centrum

V Karlových Varech postupně vzniká centrum pro prevenci a léčbu onkologických onemocnění. Podle odborníků narůstá počet nádorových onemocnění v ČR o tři procenta ročně…

V Karlových Varech postupně vzniká centrum pro prevenci a léčbu onkologických onemocnění. Mimo jiné umožní pacientům dosud nedostupný komfort – absolvovat například chemoterapii prakticky kousek od domova a po léčbě se vrátit mezi své blízké. Takový je i celosvětový trend.

Karlovy Vary – Podle odborníků se nárůst nádorových onemocnění v České republice dá označit za „děsivý“. V konkrétních číslech jde o tři procenta každý rok a každý třetí až čtvrtý obyvatel na tato onemocnění umírá. Pokud jde o karlovarský region, Centrum pro onemocnění mléčné žlázy zachytí kolem 80 zhoubných onemocnění prsu ročně, dalším velmi častým nádorovým onemocněním jsou kolorektální nádory. Především tato nepříznivá situace vedla lékaře k tomu, aby se snažili nejen centralizovat onkologickou péči včetně prevence na jednom místě, ale nesmírně usnadnit nemocným lidem život…

Na záčátku byla v Libušině ulici otevřena onkologická ambulance, ke které postupně přibyde pracoviště Centra pro onemocnění mléčné žlázy, sídlo národního onkologického registru a sídlo občanského sdružení Atlas Onko.

„Onkologická ambulance začala pracovat v objektu v Libušině ulici. Kromě toho zde funguje ordinace praktického lékaře a v říjnu byla zkolaudována lékárna. Od 1. ledna se sem ze třídy T.G. Masaryka přestěhuje již zmíněné Centrum pro onemocnění mléčné žlázy,“ informuje přednosta onkologického oddělení nemocnice v Chomutově, primář MUDr. Milan Kůta, který ordinuje rovněž zde, v Libušině ulici, v onkologické ambulanci.

„Dosavadní investice do rekonstrukce objektu představují asi 6,3 milionů korun, s dalšími výdaji, přibližně do celkové výše nákladů 7,2 milionů korun počítáme v nejbližší době,“ říká MUDr. Kůta a pokračuje:

„Celý dům bude od příštího roku provozovat zdravotnické služby pro občany Karlových Varů a okolí. Lékárna bude sloužit nejen onkologickým pacientům, ale i celé Vyhlídce.“

Již nyní poskytuje onkologická ambulance komplexní onkologickou terapii v plném rozsahu, ovšem v ambulantním režimu. Znamená to, že pacient tu absolvuje například chemoterapii a může se vrátit domů, ke svým blízkým. Ambulantní režim je v tomto smyslu celosvětovým trendem.

Jak již bylo řečeno, od 1. ledna bude ve stejném objektu pracovat i Centrum pro onemocnění mléčné žlázy, které vede MUDr. Martin Šmídl. Ročně zachytí desítky zhoubných nádorů prsu, které vesměs také sám odoperuje.

„Tým lékařů onkologické ambulance spolu s doktorem Šmídlem pak jistě adekvátně určí celou návaznost dalších léčebných postupů. V příštím roce tak vznikne v Karlových Varech týmové zařízení zabývající se intenzivně problematikou nádorů prsů,“ informuje primař Kůta.

Tento tým je připraven i na skreening těchto nádorů v rámci celé populace Karlových Varů. Bude fungovatdatabáze, návaznost na sonografická vyšetření a mamograf, vazba na onkologa a onkologické centrum, dobré zázemí v patologii a kvalitní spolupráce s budoucí krajskou nemocnicí.

„Jinak řečeno, budeme poskytovat ucelenou diagnostickou, operační a následně i léčebnou onkologickou péči v oblasti maligních i benigních onemocnění prsu. Do budoucna se snad do tohoto komplexu podaří začlenit mammografické pracoviště. Naše Centrum vyšetří kolem 600 pacientek měsíčně,“ doplňuje MUDr. Šmídl.

Jak dále řekl, pracoviště je připraveno i na zavedení plánovaného plošného screeningu rakoviny prsu, což by ovšem vyžadovalo i personální posílení, protože obrovsky vzroste počet vyšetření. Nárůst je ostatně patrný již nyní, protože stále přibývá pacientek i z jiných okresů.

„I při zavedení screeningu se tento bude týkat pacientek věkové skupiny 50 let a výše, při nejlepší variantě od 45 let. Celosvětová praxe ale ukazuje, že tato hranice bude stále nedostatečná, protože stále přibývá nádorů v mladších věkových skupinách. Dále je podle zkušeností ze zahraničí patrné, že v prvním roce skreeningu navštíví vyšetření jen 80 procent pozvaných žen, ve druhém roce už jen 50 procent. Nejvyšší záchytnost nádorů je v prvním roce, v dalších letech už tento záchyt rapidně klesá. V některých odborných kruzích se dokonce diskutuje o účinnosti a ekonomické účelnosti screeningu,“ informuje MUDr. Šmídl.

Pokud jde o zmíněné občanské sdružení Atlas Onko, je v Karlových Varech řádně registrováno. Zabývá se koordinací výzkumných projektů nejčastějších onkologických onemocnění v ČR. Je celkem pochopitelné, že v léčebném zařízení v Libušině ulici budou uplatňovány nejnovější postupy, a dobře je podle odborníků zajištěno i propojení mezi výzkumem a reálnou praxí.

„Provádíme celou řadu komplexních postupů ve spolupráci s chirurgickým oddělením krajské nemocnice v Karlových Varech a s IKEM Praha – konkrétně s klinikou transplantační chirurgie. Je jasné, že jen důsledná dlouhodobá multidisciplinární činnost povede ke zlepšení onkologické situace v karlovarském regionu,“ doplňuje MUDr. Milan Kůta.

Připravují se i další činnosti ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech, zaměřené především na prevenci nejčastějších onkologických onemocnění.

„Našim cílem je zlepšit situaci nádorových onemocnění, zachytit co nejvíce nádorů v časném stadiu choroby, kdy je prakticky úplná šance na vyléčení. Jestliže je nemoc již pokročilá, pak zajistit nejkvalitnější a nejoptimálnější terapii, pokud možno doma, ambulantním způsobem, aby nemocný nemusel absolvovat procedury na vzdálených pracovištích,“ uzavírá primář Kůta.

SILVIE RISOVÁ, Karlovarské noviny, 10.11.2001

Ohodnoťte tento článek!