V klatovské nemocnici bude znovu biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Klatovské nemocnice skončila v roce 1992.
„Tehdy byla zprivatizována firmou Biolab, se kterou nemocnice spolupracuje. Je to svým způsobem v republice rarita, neboť neexistuje žádná jiná nemocnice, která nemá vlastní biochemickou laboratoř, navíc pokud jde o víceoborové zdravotnické zařízení, jaké je v Klatovech,“ vysvětluje ředitelka nemocnice Irina Riegelová…

Klatovy – která nebyla touto skutečností nadšena.

„Již od vzniku akciové společnosti Klatovská nemocnice v lednu 2004 jsme počítali se záměrem znovuotevřít biochemickou laboratoř. To se nyní podařilo,“ dodala.

Pokud se týká výběrového řízení, žádné zdravotnické zařízení nemůže provozovat odbornost, kterou nemělo, aniž by prokázalo, že má personální, věcné a technické vybavení.

„Každé zdravotnické zařízení kromě určitých právních dokumentů musí mít i zdravotní registraci. V první řadě jsme tedy museli požádat o rozšíření registrace o odbornost klinická biochemie. K tomu, aby to bylo povoleno, je třeba prokázat, že máme dostatečné a vyhláškám odpovídající věcné, technické a personální vybavení. Registrace nám byla rozšířena a my jsme iniciovali vypsání výběrového řízení na provozování biochemických služeb pro Klatovy a okolí. Kromě naší nemocnice se přihlásily ještě Biolab a sušická nemocnice. Přestože naše nová biochemická laboratoř ve výběrovém řízení uspěla, tento závěr nepřináší zdravotním pojišťovnám povinnost, aby s námi uzavřely smlouvu,“ doplňuje Irina Riegelová.

„Výběrové řízení, kterého se zúčastní zástupci pojišťoven, kraje, lékařské komory a odborné lékařské společnosti, rozhoduje o tom, zda dané zařízení či služba jsou v regionu potřebné. V případě nemocnic je logické, že by klinickou biochemii měly mít vlastní. Přestože toto rozhodnutí nezakládá pojišťovnám povinnost s námi uzavřít smlouvu, předpokládáme, že z jasně logických důvodů k tomu dojde,“ podotýká nový přednosta biochemického oddělení třiatřicetiletý Richard Pikner, který do Klatov přišel s devítiletou praxí na interně a biochemii z Fakultní nemocnice v Plzni.

V nemocnici v Klatovech vzniká nový subjekt, jehož cílem je zabezpečit především služby v oblasti biochemie v autorské nemocnici, ale i v celém regionu.

„My nikoho nebudeme ani nemůžeme odmítat, v každém případě si myslím, že nová biochemie přinese výrazné zlepšení služeb. Bude zde konečně konkurence a každý lékař i pacient se bude moci svobodně rozhodnout, kde si své vzorky nechá vyšetřit,“ konstatuje R. Pikner. Nová biochemická laboratoř bude poskytovat rozličná vyšetření.

„Do regionu přineseme minimálně zajímavý prvek v podobě spektra vyšetření v co nejvyšší kvalitě po dobu 24 hodin denně. Samozřejmě budeme poskytovat komplexní biochemické služby od základní biochemie přes veškerá hormonální vyšetření, dokonce rozšíříme některé spektrum vzácných hormonů ve spolupráci s oddělením nukleární medicíny, kde mají technologie na vzácnější analýzy, atd. Vyšetřovány budou vzorky krve, moči, mozkomíšního moku, břišní tekutiny a jiné,“ doplňuje primář Pikner.

V oddělení biochemie budou pracovat primář, chemik – analytik, farmaceut, vrchní laborantka + 10 dalších laborantek.

MARIE BROŽOVÁ,

Klatovský deník

V klatovské nemocnici bude znovu biochemická laboratoř
Ohodnoťte tento článek!