V kolínské nemocnici se nacvičoval zásah proti ebole

Transport raněného pomocí vakuové matrace

Sedm desítek záchranářů, hasičů, lékařů, policistů a hygieniků dnes v kolínské nemocnici nacvičovalo zásah proti ebole. Cílem cvičení bylo ověřit připravenost a vybavenost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (IZS), jejich vzájemnou komunikaci a součinnost, informoval mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.

Cvičení začalo tím, že pacient s vysoce nakažlivou nemocí ebola navštívil ambulanci praktického lékaře v kolínské nemocnici týden po svém návratu z Guineje. Situaci zkomplikovala skutečnost, že pacient na toaletě potřísnil zvratky dalšího muže z čekárny.

„Praktický lékař ohlásil své podezření na výskyt virového onemocnění ebola u jednoho pacienta pracovníkům Krajské hygienické stanice. Sloužící epidemiolog po zhodnocení dostupných informací vydal opatření k ochraně veřejného zdraví a požádal složky IZS o spolupráci při zajištění přepravy pacienta do pražské Nemocnice Na Bulovce,“ uvedl Holomčík. Při cvičení byly použity všechny potřebné technické prostředky jako dekontaminační komory nebo ochranné oděvy.

Námět scénáře cvičení vychází z aktuálně probíhající epidemie eboly v západní Africe. Jiný scénář byl podle hygieniků v případě nacvičování zásahu při bioterorismu, kdy jsou jako prostředek nátlaku nebo ozbrojených akcí využity biologické zbraně.

V rámci kompletního procvičení tématu byly z kolínské nemocnice dvě osoby odvezeny speciálními vozy. Pacient podezřelý z nákazy byl přepraven v izolačním transportním vaku zdravotnickou službou do Nemocnice Na Bulovce, druhý muž potřísněný biologickým materiálem na infekční oddělení regionálního poskytovatele lůžkové zdravotní péče. Praktickému lékaři a jeho zdravotní sestře byla nařízena karanténa. Na závěrečné dezinfekci ohniska nákazy a veřejných prostorů se podílel tým pracovníků Zdravotního ústavu z Ústí nad Labem. Prověřen byl také odvoz kontaminovaných předmětů a materiálů do spalovny.

Celé cvičení budou nyní zúčastněné složky v následujících dnech analyzovat a vyhodnocovat. Své poznatky a připomínky připraví i pozorovatelé, kteří cvičení sledovali v operačním středisku i v místě zásahu.

Ebola je virové onemocnění způsobující vysokou horečku a vnitřní krvácení. Zatím proti infekci neexistuje žádný schválený lék ani vakcína, několik nadějných preparátů však lékaři testují. Epidemie eboly si dosud vyžádala více než 8000 obětí z téměř 21.000 nakažených. Nejhůře postiženou zemí je západoafrická Sierra Leone, dalšími nejvíce postiženými zeměmi jsou Libérie a Guinea ležící rovněž v západní Africe.

Ohodnoťte tento článek!