V Lékařském domě proběhla tisková konference Reprodukční medicína

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně uspořádala ve čtvrtek 21. června v přednáškovém sále Lékařského domu tiskovou konferenci k tématu reprodukční medicíny. Na konferenci vystoupilo několik předních odborníků z oboru a byla představena kniha Reprodukční medicína, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta.

„Každoročně se u nás po léčbě poruch plodnosti narodí přibližně 8 % z celkového počtu porozených dětí a z toho více než 3 % po technikách asistované reprodukce. Ve světě se po asistované reprodukci narodilo již více než 6 milionů dětí,“ řekla MUDr. Jitka Řezáčová z Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, autorka nové knihy Reprodukční medicína, kterou vydala divize Medical Services z vydavatelství Mladá fronta.

Těhotenství po asistované reprodukci je problematikou posledních 40 let. Příčiny snížení plodnosti jsou mnohé: poruchy plodnosti na straně mužů i žen, vlivy prostředí, změna životního stylu a podobně. O páry s poruchou plodnosti se v České republice v současnosti stará 46 center asistované reprodukce. „Jen v Praze je to 15 pracovišť. Naše pojišťovny hradí řádně pojištěným ženám do 39 let čtyři cykly in vitro fertilizace s embryotransferem (IVF-ET), a to v případě, že se v prvních dvou cyklech vpraví do dělohy pouze jedno embryo. V případě, že se provede transfer dvou nebo více embryí, jsou hrazeny pouze tři cykly. Cílem je předejít vícečetné graviditě, která přináší výrazně vyšší riziko pro matku i plod a je pro pojišťovny nákladná. Nicméně i jednočetná těhotenství po asistované reprodukci přinášejí vyšší riziko potratů, předčasných porodů a dalších mateřských i neonatologických komplikací, které souvisejí především s vyšším věkem žen,“ dodala MUDr. Jitka Řezáčová.

Vyšší věk rodičů, vyšší riziko těhotenských komplikací a častější výskyt vícečetných gravidit jsou pro těhotenství po asistované reprodukci typické jevy. Na druhou stranu se techniky používané v IVF během let postupně optimalizují. „Současné metody se nedají srovnat s těmi, které se používaly v začátcích. Máme více zkušeností i moderní technické vybavení. Do metod asistované reprodukce řadíme vše od inseminace až po intracytoplazmatickou injekci spermie či dárcovské programy. Problematika je čím dál širší. Úspěšnost těhotenství po asistované reprodukci je ovlivněna mnoha faktory. Zásadním faktorem je ale věk matky. Mezi další řadíme například zdravotní stav ženy, délku trvání neplodnosti, předchozí těhotenství, příčiny snížené plodnosti a genetické vlivy,“ řekl MUDr. Pavel Darebný z Ústavu pro péči o matku a dítě.

Ohodnoťte tento článek!