V létě chybí krev, pomozte a darujte ji

Během prázdnin každoročně ubývá dárců krve a tudíž i množství této nenahraditelné tekutiny ve zdravotnických zařízeních. Ve Zlínském kraji bývá situace nejhorší v Krajské nemocnici T. Bati především proto, že právě v letních měsících přibývá komplikovaných úrazů a poranění. Ty nejtěžší případy z celého kraje končí právě ve zlínské nemocnici.

Momentálně je v KNTB nedostatek všech krevních skupin. „Doba dovolených, ale také odjezdy do exotických destinací nebo klíšťata – to všechno ovlivňuje menší počet příchozích dárců o prázdninách. Budeme rádi za každého člověka, který přijde darovat krev,“ uvedla primářka Hematologicko – transfuzního oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně MUDr. Jana Pelková.

V medicíně je krev nenahraditelná a potřebovat ji může někdy každý – ať už po úrazu, operaci nebo porodu. V Krajské nemocnici T. Bati nejvíce krve spotřebují při operacích chirurgové, gynekologové, traumatologové či lékaři urgentního příjmu a ARO. „Nemocnice potřebuje mít pořád zásoby krve, plazmy a dalších krevních preparátů. Průběh operačních výkonů není vždy předvídatelný, u těch komplikovaných se dávky krve často několikanásobně překračují,“ řekl primář traumatologického oddělení MUDr. Petr Menšík. Podle údajů Hematologicko – transfuzního oddělení KNTB bylo za rok 2017 ve zlínské nemocnici spotřebováno celkem 17 848 transfuzních přípravků.

Lidé, kteří by chtěli darovat krev, musí být zdraví a ve věku 18 – 60 let. Na transfuzní stanici do Krajské nemocnice T. Bati mohou přijít v pondělí, středu, čtvrtek a pátek ráno od 6 do 9 hodin, v úterý potom od 13 do 16 hodin (mimo svátky). Prvodárci s sebou musí mít zdravotnickou dokumentaci nebo výpis o zdravotním stavu od svého ošetřujícího lékaře. Podrobnější informace včetně omezení (například pokud má člověk klíště, může jít darovat krev až měsíc po jeho odstranění) najdete na webových stránkách nemocnice www.kntb.cz.

Ohodnoťte tento článek!