V Městské nemocnici Ostrava se chystá výstavba operačních sálů

Městská nemocnice Ostrava

Centrální operační sály by se v Městské nemocnici Ostrava mohly začít stavět v roce 2021, o dva roky později by pak měly začít sloužit i pacientům. Předpokládá se, že výstavba nového pavilonu v areálu nemocnice přijde na zhruba tři čtvrtě miliardy korun, řekl dnes novinářům náměstek primátora Michal Mariánek (Ostravak).

„V této chvíli je zpracována studie proveditelnosti, která je zpracována v úrovni investičního záměru. Na základě těchto podkladů se bude vyhlašovat soutěž na zhotovitele dokumentace pro územní řízení, což je další stupeň projektové dokumentace tak, abychom se pak dostali k vyhlášení soutěže na zhotovitele,“ uvedl Mariánek.

Město chce podle něj dotovat výstavbu z peněz, které vkládá do speciálního fondu zřízeného právě na rozvoj nemocnice. Pokud by se v něm do té doby nepodařilo nashromáždit dostatek financí, je možná i půjčka, protože Ostrava je v dobré finanční kondici. Město hledá i případné možnosti dotací.

Objekt bude mít jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. V suterénu se počítá s centrální sterilizací, první nadzemní patro je vyhrazeno pro laboratoře, nad nimi je pak prostor pro samotné operační sály, ale například i takzvané dospávací pokoje, které nemocnici dosud chybí. V dalším patře se pak plánují prostory pro intenzivní péči a úplně nahoře bude sídlit ortopedie.

V objektu by mělo vzniknout celkem devět sálů, tedy stejný počet, jako má nemocnice nyní. Jejich kvalita je však podle ředitele nemocnice Petra Uhliga už nevyhovující. „Pokud se tato stavba zrealizuje, tak posune nemocnici úplně do jiné dimenze. Bude tam velké zkvalitnění péče, bude zlepšená organizace operační péče i následné péče. Zkrátí se přepravní časy pacientů a pravděpodobně dojde i k úspoře personálu,“ uvedl Uhlig.

Z devíti operačních sálů bude jeden traumatologický, dva ortopedické, dva urologické, jeden neurochirurgický a tři chirurgické. Jejich součástí bude rovněž předsálí pro přípravu pacientů. V budově bude 11 dospávacích lůžek, dále pak i 32 lůžek JIP a ARO a dalších 54 lůžek na ortopedii. Půjde o největší stavbu v dosavadní historii nemocnice.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!