V Nemocnici v Novém Městě na Moravě od srpna vyšetří oči na novém přístroji OCT

Také Nemocnice v Novém Městě na Moravě nabídne pacientům vyšetření očí na přístroji OCT. Už od 1. srpna tento optický koherentní tomograf budou moci vyzkoušet první pacienti. Tento přístroj umožňuje lékaři mnohem podrobnější informace o stavu sítnice a jejích jednotlivých vrstvách než dosavadní vyšetřovací metody.

„OCT je neinvazivní nekontaktní zobrazovací diagnostická metoda využívaná k zobrazení řezů sítnicí s vysokou rozlišovací schopností. Požívá se k diagnostice makulárních onemocnění, jako je věkem podmíněná makulární degenerace, diabetický makulární edém, také ho využijeme při cévních příhodách, glaukomu a nádorových onemocnění oka,“ vysvětluje využití nového přístroje vedoucí lékařka očního oddělení Eva Pačisková.

„Vyšetření je nebolestivé, velmi rychlé, trvá několik minut, a je velmi efektivní. V současnosti patří k základním diagnostickým metodám. V rámci Kraje Vysočina jsme posledním očním oddělením, které touto metodou dosud nedisponuje,“ doplňuje primářka.

Vyšetření OCT není hrazeno ze zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu je nutné, aby si pacienti toto vyšetření hradili. Předpokládaná cena vyšetření je 300 Kč pro jedno oko a 500 Kč pro obě oči. Jedná se o obvyklou cenu v našem kraji.

„Zdarma toto vyšetření nabídneme pacientům v rámci oslav 80. výročí založení nemocnice na Dni otevřených dveří, který se koná v areálu nemocnice 22. září mezi devátou a dvanáctou hodinou,“ doplňuje tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková.
Nemocnice přístroj pořizuje ze svého, celkově bude stát 1 850 000 Kč.

Ohodnoťte tento článek!