V nemocnici ve Zlíně rozdávají dotazníky

Až 600 dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů rozdá do konce července zdravotnický personál nemocným, kteří se léčí v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. Zlíně. S předáváním tiskopisů Hodnocení kvality poskytované péče začali v nemocnici v červnu, vyhodnocení dotazníků bude známo na konci srpna…

Anketa, která ukáže dobré i slabé stránky zdravotnického zařízení a jeho zaměstnanců, funguje v nemocnici od roku 1994. Dotazníky dostávají hospitalizovaní pacienti vždy dvakrát do roka, a to v období červen – červenec a listopad – prosinec.

„Pacient odpovídá na otázky týkající se kromě základních údajů o jeho osobě vlastního přijetí do nemocnice, prostředí v ní nebo hodnocení stravy a podávání jídla. Část otázek je zaměřena na přístup lékařů a zdravotních sester k pacientovi, zdravotní péči a léčbě, na propuštění z nemocnice a hodnocení nemocnice jako celku,“ řekla náměstkyně ošetřovatelské péče KNTB a současně autorka dotazníku Marie Hejtmánková.

Zdůraznila anonymitu dotazníků. „Pacienti je dostávají i s obálkou zpravidla při propuštění z nemocnice. Doma dotazník jednoduše vyplní zaškrtnutím jedné z nabízených možností a odešlou nám poštou.

Návratnost je sice menší, než kdyby tiskopis odevzdali rovnou v nemocnici, je však dobré jej vyplňovat s odstupem času. V nemocnici člověk přemýšlí spíš o nepříjemných věcech a mnohé klady si uvědomí až doma,“ vysvětlila s tím, že v průměru se nemocnici vrací 85 až 90 procent dotazníků.

Znáte lékaře?

Odpovědi například prozradí, jestli nemocný znal svého ošetřujícího lékaře, zda byl lékař ochoten naslouchat jeho obavám z nemoci a léčby nebo zda pacient důvěřoval schopnostem sester. Odhalí spokojenost či nespokojenost s čistotou pokojů, ranním buzením, množstvím a kvalitou jídla.

Lze z nich vyčíst, jestli pacient dostal za pobytu v nemocnici rozdílné informace od lékařů a sester, zda byl dopředu informován o plánovaném zákroku a vyšetření, zda měli blízcí možnost promluvit si s lékařem a podobně.

„Reakce na přístup lékařů a sester jsou pro nás velmi důležité. Z dosavadních výsledků vyplývá, že 70 procent pacientů je s ním spokojeno a deset procent se nevyjadřuje. Zdrženlivý přístup má 20 procent hospitalizovaných. Bohužel se stále bojí vyjádřit, i když je dotazník zcela anonymní,“ uvedla Hejtmánková.

Celkové hodnocení bylo podle ní pro nemocnici zatím vždy dobré. „Nejvíc připomínek bývá ke stravě. Je však třeba připomenout, že u nás se podává léčebná výživa související se zdravotním stavem každého pacienta, takže nemocniční kuchyně připravuje i léčebné diety,“ uvedla Hejtmánková.

Pacienti podle ní více kritizují také sociální zázemí v malých pavilonech například kožního a onkologického oddělení. Chybí jim zde jako součást pokojů WC a sprcha. „Na druhé straně dotazníky ukázaly mimo jiné na zlepšení informovanosti pacientů o jejich stavu, operacích a výkonech,“ doplnila Hejtmánková.

KNTB chce získat také názory ambulantně ošetřovaných pacientů. Do ambulancí proto dává anonymní dotazníky, v kterých lidé vyjadřují názor na čekací dobu, přístup lékařů a sester, termín objednání apod.

„Do každé ambulance umístíme vždy na tři týdny putovní schránku, do níž mohou pacienti vyplněné dotazníky odevzdat. Tuto anketu máme zavedenu od roku 2000 a děláme ji vždy jednou ročně,“ řekla Hejtmánková a dodala, že zatím je pacienty nejlíp hodnocena kožní ambulance.

Právo

V nemocnici ve Zlíně rozdávají dotazníky
Ohodnoťte tento článek!