V nemocnicích Vysočiny schází 620 lůžek následné péče

V pěti nemocnicích spravovaných krajem Vysočina schází podle kriterií MZ zhruba 620 lůžek následné péče. Naopak v akutní medicíně jich 124 přebývá. Podle hejtmana Fr. Dohnala jsou však striktně daná kritéria absurdní…

JIHLAVA – V pěti nemocnicích spravovaných krajem Vysočina schází podle kriterií ministerstva zdravotnictví zhruba 620 lůžek následné péče. Naopak v akutní medicíně jich 124 přebývá. V kraji s půlmilionem obyvatel mají pacienti v obou kategoriích k dispozici celkem 3199 lůžek.

Nejvíce jich je na Žďársku, Třebíčsku a Jihlavsku. Nejmenší je pelhřimovská nemocnice s 311 lůžky.

Ministerstvo uvedlo, že nejvíce lůžek chybí na Žďársku, tedy v novoměstské nemocnici, a to 237. Na Pelhřimovsku, kde zanikly dvě menší nemocnice, by jich mělo být o 156 více. Největší nadbytek je celkově na urologických, plicních, ortopedických a neurologických odděleních. Scházejí naopak na interně a anesteziologicko-resuscitačních odděleních.

Podle hejtmana Františka Dohnala jsou však striktně daná kritéria absurdní. Doporučují například 4,5 lůžka v akutní péči na 1000 obyvatel. „To, co má smysl ve velkých městských aglomeracích, ho pozbývá na velkém území s menším počtem obyvatel,“ míní.

Ke zlepšení péče o pacienty a hospodaření nemocnic by měl přispět zdravotnický plán kraje Vysočina, který by měl být hotov do konce dubna 2004. Jeho osnovy projednala rada kraje a bude na programu zářijového zasedání zastupitelstva. „Rada kraje konstatovala, že takovou povinnost nám sice žádný zákon neukládá, nicméně zpracování vlastního zdravotního plánu nepovažujeme za špatnou myšlenku,“ řekl hejtman.

Plán má obsahovat zhodnocení demografického a populačního vývoje, zdravotního stavu obyvatelstva, přehled sítě zařízení a služeb. Má vyhodnotit lidské zdroje, technický stav zařízení, ekonomické ukazatele a dopravní obslužnost. Navrhnout má síť veřejných služeb podle oborů.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!