V Novém Jičíně léčí Huntingtonovu nemoc s úspěchy

sestra, pacient, nemocnice, pokoj, tlak

Teprve druhé pracoviště v Moravskoslezském kraji, které se komplexně zabývá problematikou Huntingtonovy nemoci, provozuje nemocnice v Novém Jičíně.

Pacienti s touto chorobou najdou pomoc ve specializované ambulanci pro neurodegenerativní onemocnění.

Novojičínské pracoviště je jedním z center Evropské sítě pro Huntingtonovu nemoc, které je zařazeno do celoevropského sytému výzkumu.

Neurologické oddělení je pak podle mluvčího nemocnice Miroslava Fajkuse v metodách a následných výsledcích léčby srovnatelné s evropskými specializovanými pracovišti zabývajícími se léčbou Huntingtonovy nemoci.

„Náš způsob péče o pacienty, propojení neurologického oddělení ambulantní a lůžkové části s následnou zejména rehabilitační a rekondiční péčí v Léčebně dlouhodobě nemocných ve Vítkově funguje. Důkazem je to, že se u nás chtějí léčit i pacienti z oblastí mimo Moravskoslezský kraj,“ uvedl primář Pavel Ressner.

„Úspěch novojičínské nemocnice je důkazem, že špičková medicína nemusí být vždy vázána na univerzitní pracoviště fakultních nemocnic, dodal primář Ressner.

Podle ředitele krajského zdravotnického zařízení Tomáše Nykela není pochyb o tom, že tým primáře Ressnera vytvořil zcela unikátní pracoviště.

„Je jediné v České republice mimo fakultní nemocnice, pracuje v neporovnatelně skromnějších podmínkách, ale se zcela srovnatelnými výsledky,“ dodal na adresu lékařů a sester.

Huntingtonova choroba je vzácné neurodegenerativní onemocnění, charakteristické nekoordinovanými trhavými pohyby těla a snížením mentálních schopností postihující muže i ženy.

Ohodnoťte tento článek!