V Olomouckém kraji vznikne první hospic

Zhruba za sedm měsíců by měl být zahájen provoz prvního hospice v Olomouckém kraji. Bývalá budova Matice Svatokopecké na Svatém Kopečku se ve speciální zdravotnické zařízení pro těžce a nevyléčitelně nemocné…

Olomouc – promění po roční rekonstrukci. Již nyní však zaměstnanci a spolupracovníci Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO), která stavbu realizuje, dolaďují detaily provozu budoucího místa pro poklidně strávený závěr života. Garantkou zdravotnické péče v hospicu je lékařka Milena Bretšnajdrová, zástupkyně přednosty oddělení geriatrie olomoucké Fakultní nemocnice. Vzhledem k specifickému zaměření hospice je podle Bretšnajdrové důležitý již výběr zaměstnanců, kteří budou pro klienty i jejich blízké společníky. “ Podmínkou pro přijetí je zkušenost minimálně z jednoho obdobného zařízení. Spolupracujeme s Červeným Kostelcem, ale po domluvě je možné navštívit i další, “ zmínila mimo jiné garantka projektu hospice, která zastává v ACHO funkci lékaře metodika. Klienty hospice budou podle ní především pacienti s onkologickým onemocněním, jejichž stav již neumožňuje zdravotnickou péči zaměřenou na vyléčení nemoci, nýbrž pouze léčbu symptomatickou. “ Jedná se o takzvanou léčbu bolesti, která zahrnuje používání analgetik, opiátů, různých obstřiků a dalších prostředků směřujících k utěšení bolesti, “ vysvětlila lékařka. Hlavním kritériem pro přijetí nemocného má být jeho aktuální zdravotní stav. O tom, zda pacientův stav vyžaduje pobyt v hospicu, přitom podle Bretšnajdrové rozhoduje ošetřující lékař, který vyplňuje žádost o přijetí. “ Jsou to nemocní, kteří tuto léčbu skutečně potřebují, “ doplnila. O klienty hospice však nepečuje pouze zdravotnický personál, tedy lékaři a sestry, nýbrž také ošetřovatelé, pečovatelé, sociální pracovníci, psychologové, respektive duchovní či řádové sestry. Jak garantka svatokopeckého projektu upozornila, členy týmu se mohou stát i příbuzní nemocného. “ Zájem je začlenit i pacientovy nejbližší, kteří jsou důležitou psychickou oporou, “ dodala Bretšnajdrová. Kontakty s hospicem může rodina udržovat i v případech, kdy se stará o nemocného doma. “ V první fázi se sice chceme zaměřit především na hospitalizační, tedy lůžkovou část, ale ani tuto možnost neopomineme, aby i při domácí péči mohla mezi personálem a rodinou fungovat zdravotnická spolupráce, “ uvedla. Přestože zatím Bretšnajdrová neregistruje konkrétní žádosti pacientů o pobyt na Svatém Kopečku, do budoucna předpokládá velký zájem. “ Vzhledem k tomu, že půjde o jediný hospic v Olomouckém kraji, obávám se, že jeho kapacita ani nebude stačit, “ přiznala. Do realizace projektu se zapojila i Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v České republice, jež vybudovala hospic v Červeném Kostelci. Na její zkušenosti, stejně jako na práci v dalších hospicích v ČR (v Plzni, Brně, Rajhradě, Praze, Litoměřicích), se charita snaží navazovat. “ Zprostředkovaně využíváme rovněž informace z Velké Británie, kolébky tohoto hnutí, “ zmínila lékařka. S budoucím provozem ACHO seznámila také představitele všech zdravotnických zařízení v regionu. “ Oslo vili jsme všechny ředitele, aby se zúčastnili kontrolních dnů. Přímo na Svatém Kopečku jsme je pak seznámili s ideou projektu, budoucím provozem. Reakce byly vstřícné, “ uzavřela garantka.

Petr Bielesz, Olomoucký den, 28.3.2002

Ohodnoťte tento článek!