V pití alkoholu nám patří čtvrtá příčka v Evropě

Češi jsou v konzumaci alkoholu čtvrtí v Evropě. Více pijí jen obyvatelé Lucemburska, Portugalska a Irska. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Světová zdravotnická organizace v publikaci, kde porovnávala národní strategie v pití alkoholu ve 118 zemích šesti kontinentů světa…

„Jsme mimořádně nízko hodnoceni za opatření, která mají omezovat spotřebu alkoholu,“ prohlásil v úterý Ladislav Csémy, vedoucí Laboratoře pro studium závislosti Psychiatrického centra v Praze.

Podle uvedené studie ročně spotřeba alkoholu v ČR dosahuje 10 litrů na obyvatele včetně kojenců.

A pokud se berou v úvahu jen obyvatelé nad 15 let, pak je to 14,9 l čistého alkoholu za rok.

Nejvíce v Evropě pijí obyvatelé Lucemburska, kde na dospělého připadá 17,1 l čistého alkoholu, dále Portugalska (16,6) a Irska (15,8). Nejméně pijí v Norsku, kde spotřeba na dospělého činí 5 litrů čistého alkoholu na rok.

Evropská studie porovnávala údaje národních studií. Z té české vyplynulo, že spotřeba alkoholu v posledním půlstoletí, s výjimkou poloviny 80. let, neustále stoupá.

Nejvíce pijí muži mezi 35 až 44 lety.Nejnižší spotřeba je naopak u mužůve věkové skupině 18 až 24 let.Nejnižší spotřebu udávají ženyve věku nad 54 let.

Polovina celkové spotřeby se vypije v pivu, ale jednu třetinu už reprezentují destiláty, což lékaři považují za velmi nebezpečné.

Nejvíce pijí muži ve středním věku, tedy mezi 35 až 44 lety. Nejnižší spotřeba je naopak u mužů ve věkové skupině 18 až 24 let. Rozdíly mezi ženami nejsou tak markantní. Nejnižší spotřebu udávají ženy ve věku nad 54 let.

„Vyšší spotřeba alkoholu ve středním věku zřejmě souvisí s tím, že v tomto životním období jsou lidé na vrcholu svých fyzických sil, mají již odrostlejší děti a zpravidla jsou i po ekonomické stránce zajištěni,“ prohlásil Csémy. Dodal, že v ČR nejvíce pijí muži, kteří mají základní vzdělání anebo jsou vyučeni, méně maturanti a nejméně vysokoškoláci.

Třetina pije nezdravě

„Třetina dospělých mužů a deset procent žen konzumuje alkohol v dávkách, které jsou obecně považovány za zdravotně rizikové,“ řekl Csémy.

Podle něj je takovou dávkou 40 g alkoholu u mužů a 20 g u žen denně, což představuje 3,5 dcl vína u mužů a 2 dcl vína u žen. V převodu na pivo jsou rizikové už dvě dvanáctky denně pro muže a jedna pro ženy.

Český výzkum odhalil i další závažná fakta. Tzv. alkoholová „okna“ mívá alespoň jednou za měsíc 23 % mužů a 5 % žen.

„Velmi často, a to v 19 % u mužů a v 8 % u žen, se alespoň jednou za měsíc vyskytuje vratká chůze a obtíže při vyslovování,“ uvedl doktor Petr Popov, primář oddělení léčby závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda

Výboru pro návykové látky České lékařské společnosti.

Dodal, že téměř 12 % mužů a 7 % žen minimálně jednou měsíčně z alkoholu bolí hlava a chce se jim zvracet. „Jsou to velmi otřesné údaje, s nimiž bychom měli něco udělat,“ soudí Popov.

Srovnávací studii o pití alkoholu, kterou připravila Světová zdravotnická organizace, dostane zdravotní a sociální výbor Parlamentu ČR.

„Nechceme, aby skončila v šuplíku. Politici stále tvrdí, že stát zchudne, když se omezí pití alkoholu. Ale zkušenosti ve světě mluví o opaku. Proto by vláda i parlament měly přijmout opatření – ale splnitelná a rázná, která povedou k nápravě,“ soudí doktor Csémy.

Upozornil však, že laboratoř pro studium závislosti nedávno udělala revizi toho, jak se plní usnesení vůči omezení spotřeby alkoholu, ke kterým se ČR zavázala. „Ze 42 bodů se plní jeden, a to je bod, kde se hovoří o tom, že řidič nesmí mít alkohol v krvi. Všechny ostatní body se neplní,“ řekl.

Výbor pro návykové látky vyzval již bývalou ministryni zdravotnictví Marii Součkovou, aby zřídila poradní orgán, který by se dopady alkoholu zabýval. Nestihl jej ustavit ani její nástupce, bývalý ministr Jozef Kubinyi.

Podle Popova by měl nyní Výbor od ministerstva dostat odpověď do konce září. Členové zdravotního výboru Sněmovny by také měli získat doporučení Výboru pro změny zákona.

Oba lékaři se shodují, že cesta k nápravě, kterou nám i doporučila Světová zdravotnická organizace, vede ke snížení spotřeby alkoholu, kterou lze dosáhnout zvýšením ceny, zavedením licencí na prodej a zvažováním reklamy na alkohol.

Více by se měli do prevence zapojit i praktičtí lékaři a ve školách pak nalézt takový způsob výchovy, který by vedl k omezení alkoholu u dětí. Vždyť v ČR 32 % patnáctiletých chlapců a 26 % stejně starých dívek pije alkohol alespoň jednou týdně.

Pět procent všech úmertí způsobuje alkohol

Alkohol se výrazně podepisuje i na zdraví lidí a vede zhruba k pěti procentům všech úmrtí. Nejčastěji jde o nemoci jater, úrazy, ale i onkologická a duševní onemocnění.

Velkou měrou se podílí i na dopravních nehodách. Například v roce 2002 způsobili řidiči pod vlivem alkoholu více než 9500 dopravních nehod, při nichž zahynulo 136 lidí a více než 5000 jich bylo zraněno.

Václav Pergl, Právo

Ohodnoťte tento článek!