V Praze bude brzy nedostatek krve

Titulní obrázek

Zdravotníci v metropoli doslova trnou, aby nenastala situace, kvůli které by náhle potřebovali velké množství krve na operace. Té sice mají dostatek, ale je velmi pravděpodobné, že se situace již brzy změní. Odběrová místa se totiž vylidnila, což potrvá minimálně až do konce března…

Transfuzní stanice zejí prázdnotou, uvítaly by především nové dobrovolné dárce vzácné tekutiny

Zatímco v posledním měsíci roku darovalo denně krev kolem čtyř stovek Pražanů, nyní to je sotva polovina. „Hodně dárců se navalilo do transfuzek v prosinci, aby ještě stihli uplatnit výhody, které jsou s dárcovstvím spojené a váží se ke kalendářnímu roku. Jsou to například úlevy na daních. Navíc kolem Vánoc berou lidi více ohledů na druhé,“ vysvětlil Petr Turek, primář transfuzního oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Krev seženou, ale pozdě

Cenná tekutina se může skladovat jen 42 dnů, takže již na přelomu ledna a února budou zdravotníci potřebovat pomoc od dalších dárců. Ti se však mohou vrátit na odběr až po třech měsících. „Únor a březen bude pro zdravotníky v metropoli dost složité období. Hlavně si přejeme, aby se například kvůli počasí nestala nějaká hromadná nehoda. Potom by mohla při operacích nastat situace, že budeme mít nedostatek krve,“ pokračoval Turek. Lékaři by podle něj potřebnou krev nakonec určitě sehnali, ale museli by ji svážet z mimopražských nemocnic. Pacienti by ji tak v situaci, kdy rozhodují minuty, dostali později.

Dokonalejší metody

Na těžkou operaci je potřeba krev až od padesáti dárců. Útěchou pro lékaře i pacienty je alespoň to, že díky vývoji lékařství už není třeba na řadu plánovaných zákroků tolik krve jako kdysi. Například na operace srdce se v minulosti použilo několik litrů, dnes často není potřeba ani kapka. „Její nutnost při zákrocích však nikdy zcela nevyloučíme,“ dodal Turek.

Pomůžou čtenáři?

Pražští lékaři se rozhodli apelovat na čtenáře Deníku, zejména ty, kteří už dlouho uvažují o dárcovství, aby se konkrétní kroky rozhodli udělat právě v únoru či březnu. „Jsme vděčni za každého dárce, který se rozhodne pomoci zachraňovat životy. Nikdy přece nemůžeme vědět, kdy sami budeme potřebovat přijmout cizí krev,“ prohlásila pro Deník primářka transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jitka Kracíková.

Ohodnoťte tento článek!