V Praze práce posudkového lékaře neláká

Titulní obrázek

V Praze chybějící posudkové lékaře může stát hledat jen těžko. O tuto akreditaci totiž není v řadách mediků ani lékařů příliš velký zájem. Vypracovávání posudků netáhne kvůli malé atraktivitě a nízkému mzdovému ohodnocení. Více posudkových lékařů začal stát potřebovat po 1. lednu 2007, kdy se změnil celý systém výplaty sociálních dávek a úřady zavalily tisíce žádostí o změnu výše příspěvků nebo od nových žadatelů…

Pro mediky není tato profese nikterak atraktivní a navíc se za ni málo platí

Některé z nich nejsou vyřízeny ani po roce. Jenže posudkoví lékaři jsou v Praze i České republice vzácným povoláním. Může za to málo peněz a malá atraktivita tohoto povolání.

Nízké mzdy

„Lékaři v nemocnicích a státních zařízeních jsou obecně špatně zaplaceni a ti, kteří vykonávají práci státních úředníků, tedy i posudkoví lékaři, jsou zaplaceni ještě hůře, protože nemají možnost vyrovnávat si příjem službami přes – čas,“ uvedl pro Deník prezident České lékařské komory Milan Kubek. Základní tabulkový plat se tak u posudkových lékařů podle Kubka pohybuje mezi 21 až 25 tisíci korunami hrubého. Soukromý lékař může oproti tomu během celého měsíce za svou ordinaci dosáhnout obratu, tedy bez odečtení nákladů, 120 tisíc. Kromě platu odrazuje také způsob práce. „Jedná se o ne – atraktivní obor, protože posudkový lékař nedělá klasickou medicínu, kterou zná většina pacientů,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice na Bulovce Petr Mach. Co to znamená? „Posudkový lékař pacienta neléčí klasickým způsobem, ale hodnotí dopady jeho postižení na různé schopnosti: na schopnost pracovat a uplatnit se na trhu práce, na schopnost pohybovat se, na soběstačnost a podobně,“ popsala jejich činnost pro Deník Julie Wernerová z odboru posudkové služby ministerstva práce a sociálních věcí.

Pomáhají jiní úředníci

Z těchto důvodů povolání netáhne ani mediky. „Mladí lidé o atestaci posudkových lékařů zájem nemají. Pro ty, kteří chtějí pracovat v teoretických nebo klinických oborech, v oblasti vědy a výzkumu je tento obor skutečně neatraktivní, protože lékařům chybí klinické zázemí a atestace se skládá především z legislativy,“ řekla přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Olga Švestková. Stát proto chybějící lékaře řeší systémově. Místo hledání nových zaměstnanců začali od ledna 2008 vypomáhat úřadům práce posudkoví lékaři ze Státní správy sociálního zabezpečení (SSSZ). „Ke 30. září, k němuž máme poslední statistiky, byla situace s počtem posudkových lékařů stabilizována. Máme 311 systémových míst, na kterých na různé úvazky pracovalo 330 lékařů,“ uvedla mluvčí SSSZ Štěpánka Filipová.

Čím se zabývá posudkový lékař

Zabývá se kontrolou posuzování dočasné pracovní neschopnosti kvůli nemocenskému pojištění, důchodovému pojištění, bezmocnosti, sociální péči nebo dávkám státní sociální podpory. Hodnocení pacienta se provádí jen v týmu lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, sociální pracovník případně speciální pedagog a zdravotní sestra.

Hana Válková, Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!