V pražském Hloubětíně vznikl první baby-box v Česku

V České republice vznikl první „baby-box“. Schránka, do níž mohou matky anonymně odkládat nechtěné děti, byla instalována na soukromé klinice v pražském Hloubětíně. Fungovat by měla od 1. června…

V České republice vznikl první „baby-box“. Schránka, do níž mohou matky anonymně odkládat nechtěné děti, byla instalována na soukromé klinice v pražském Hloubětíně.

Fungovat by měla od 1. června. Baby-boxy doporučuje Česká gynekologicko-porodnická společnost, ministerstvo zdravotnictví však od jejich budování odrazuje.

Baby-box je vytápěná schránka, umístěná většinou ve zdi nemocničního zařízení. Když do ní matka dítě vloží, alarm ihned upozorní lékaře na to, že je v boxu dítě.

Zda začne zařízení v Hloubětíně opravdu fungovat, záleží na povolení hygieniků. Protože jde o novinku, vyžádali si stanovisko ministerstva zdravotnictví, které je ale zatím nevydalo.

Od června chce zřídit baby-box také nemocnice v Kadani na Chomutovsku.

Zařízení má snížit počet případů, kdy matka po porodu dítě odloží a novorozenec zemře. První schránka měla původně vzniknout v porodnici u Apolináře, jenomže její zřizovatel, ministerstvo zdravotnictví, odmítl projekt podpořit.

„Každé dítě by mělo mít své právo na identitu, mělo by znát svůj původ,“ vysvětlila

stanovisko ministerstva jeho mluvčí Jana Kocová.

Podle Úmluvy o právech dítěte stát nesmí umožnit vznik situace, kdy by dítě trvale nemohlo poznat své rodiče. Zákon umožňuje, aby žena porodila utajeně. Její totožnost je známa a dítě se ji v dospělosti dozví. V případě baby-boxů by tato

informace nebyla.

ČTK

noname-noface@seznam.cz

Pravda, pravda. Stát zcela splní svou úlohu podle mezinárodních úmluv. Když nechá dítě zemřít někde v popelnici, nebude muset dohledávat rodiče, které by jinak dítě odložili do baby-boxu a dali mu šanci na normální život, který mu z jakéhokoli důvodu nemohou )příp. nechtějí dát). Stejně tak splní svou úlohu justice a další orgány činné v trestním řízení až budou takovou matku nahánět po republice. Nakonec se nad statistikami dětí, které zemřou díky absenci baby-boxů, bude stát bít v prsa, jak dělá to nejlepší pro své občany. Rozume a lidskosti, kampak jste zmizeli?

Ohodnoťte tento článek!