V představenstvu převažují soukromí

Na sjezdu České lékařské komory (ČLK) nebyl zvolen žádný viceprezident. Poté, co asi nejliberálnější kandidát Martin Jan Stránský odstoupil, nevybrali si delegáti mezi Alešem Hermanem, členem odvolaného (i nově zvoleného) představenstva a Miroslavem Hanušem, ambulantním urologem…

Delegáti sjezdu nevybrali žádného viceprezidenta. V představenstvu usednou přebážně soukromí lékaři

Prezident ČLK Milan Kubek ubezpečil, že nezvolení viceprezidenta neohrozí činnost komory. Stavovská organizace by svého viceprezidenta měla získat na řádném sjezdu na podzim.

Volba do představenstva probíhala opět po jednotlivých krajích dle stejného klíče jako v předchozích volbách. Uvažovaná změna ve smyslu zohlednění zastoupení jednotlivých segmentů nakonec nebyla, nebyl k ní totiž předložen žádný propracovaný návrh.

Nové představenstvo je složeno převážně ze soukromých lékařů, nemocniční lékaři v něm jsou tři. Podle prezidenta Kubka to je důsledek toho, že se nemocniční lékaři s komorou čím dál méně ztotožňují. Seznam nových členů představenstva najdete níže.

Sjezd zavázal orgány ČLK a jejího prezidenta Kubka mimo jiné k tomu, aby prosazovali zvyšování výdajů na zdravotnictví a příjmů lékařů a zdravotnických zařízení a aby se snažili dosáhnout vyjasnění úhradové vyhlášky č. 550/2005.

Zároveň se sjezd postavil negativně k vzniklé Platformě soukromých lékařů v rámci ČLK. Zda budou tuto platformu soukromí lékaři považovat za nezbytnou i za nového představenstva, se teprve ukáže.

Sjezd naopak podpořil některé legislativní návrhy prezidenta Kubka, včetně toho, aby ČLK zastupovala v dohodovacích řízeních všechna soukromá zdravotnická zařízení. Sjezd také podpořil přijetí takového zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, který bude prospěšný lékařům pracujícím v těchto zařízeních.

(ada),www.Zdravi.Euro.cz

Nové představenstvo

Kraj

Moravskoslezský -Tomáš Vodvářka, Martin Sedláček

Jihočeský – Lubor Kinšt

Karlovarský – Pavel Štál

Zlínský – Tomáš Šindler

Královéhradecký – Aleš Herman

Praha – Eva Hledíková, Karel Blažek, Zorjan Jojko

Plzeňský – Jan Nový

Ústecký – Josef Liehne

Olomoucký – Petr Němeček

Jihomoravský – Jiří Mach, Karel Klanica

Liberecký – Ivana Vraná

Středočeský – David Krbušek

Pardubický – Věra Rybová

Vysočina – Miroslav Pětivlas

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Martin Vedral

Blahopřeji ČLK k novému představenstvu. Joho složení mohlo být i lepší, pozitivem je, že kromě Aleše Hermana v něm nezůstal nikdo z nás, starého představenstva. Pozitivem je to proto, že nic horšího, než představenstvo, které spravovalo ČLK v posledních letech, si lze jen těžko představit. Nedemokratické poměry, autokracie na jedné straně a bezvýhradné přijímání někdy i nepravdivé nebo dokonce nechytré argumentace na straně druhé, byla běžná praxe.

Byli jsme odvoláni zcela po právu a za pět minut dvanáct. Možná i po dvanácté. Stávající složení (až na některé výjimky) je nadějí, že se mnohé změní, že se o problémech bude diskutovat a že se bude hledat pozitivní řešení pro ČLK a stav lékařský a to i přes to, že výsledky jednání mohou být pro nějaké papaláše nepříjemné. Vážení, držím vám všem palce a buďte spravedlivější, objektivnější a slušnější než my.

Ohodnoťte tento článek!