V Pyramidě o plicním karcinomu

10. středoevropská konference o plicní rakovině se konala ve dnech 18.–21. června 2006 v pražském hotelu Pyramida. Tato konference je výjimečnou vědecko-odbornou událostí a jednou z nejvýznamnějších akcí věnovaných této problematice v Evropě…

Na konferenci bylo konstatováno, že eliminací kouření by se dosáhlo významného snížení plicní rakoviny. Kouření je hlavní příčinou vzniku této nemoci, na niž jen v ČR ročně umírá více než 5500 obyvatel – na jejím vzniku se podílí až z 85 %. Alarmující je stoupající incidence a mortalita této nemoci u žen.

Účastníci konference se shodli, že je nutné se zaměřit účinnými edukačními prostředky na mladé lidi, aby vůbec nezačali kouřit. Je prokázáno, že čím dříve začnou lidé kouřit, tím rychleji vzniká závislost a zvyšuje se pravděpodobnost, že kouřit nepřestanou. Je potřeba zakázat reklamu tabákových výrobků a kouření na veřejných místech. „Zákazy ale nejsou to hlavní,“ konstatoval na tiskové konferenci prof. MUDr. Petr Zatloukal.

„Je nutné volit takové prostředky, které u mladých zabírají. Neúčinná kampaň je totiž horší než žádná,“ vysvětlil. Podle něj jsou pak mladí neteční vůči všemu. Doktor Robert Pirker z Vídeňské univerzity a prezident minulé konference dodal: „Mladým lidem je třeba ukázat, že svoboda není v možnosti kouřit, ale v tom být zdravý. To je „in“.

Docent Petruželka konstatoval: „Důležité je, když se například jejich oblíbené celebrity neukazují s cigaretou. Totéž by mělo platit pro politiky.“ Vyzdvihl i nutnost zapojit do oblasti prevence pacientské organizace.

Na konferenci byly prezentovány výsledky nových diagnostických metod, umožňujících zjistit plicní karcinom v časném stadiu, dále výsledky klinických studií s cílenou biologickou léčbou, která zastavuje postup nádorové nemoci na molekulární úrovni a je účinná i po selhání cytostatické léčby. Rovněž byly diskutovány optimální kombinace léčebných přístupů, nové léky a potřeba vytvořit národní doporučení pro léčebné postupy, vycházející z mezinárodní spolupráce. Výstupem letošního ročníku je prohlášení 10. středoevropské konference o plicní rakovině, které podepsaly světové špičky oboru pneumoonkologie.

Konference se účastnilo přes 400 odborníků z 30 zemí světa. Patronát nad ní převzal primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém. Prezidenty konference byli prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc., přednosta Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie FN Bulovka a doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK a Ústavu radiační onkologie FN Bulovka a 1. LF UK. Výběr Prahy pro konání této akce potvrdil vysokou mezinárodní prestiž české pneumoonkologie.

(asa), www.Zdravi.Euro.cz

V Pyramidě o plicním karcinomu
Ohodnoťte tento článek!