V Teplicích se sejdou zdravotníci

Již páté setkání lékařů a zdravotníků se uskuteční v lázních Teplice nad Bečvou počátkem ledna 2002. Bude se týkat rehabilitací pacientů se srdečními nemocemi…

Teplice nad Bečvou – V pořadí již páté setkání lékařů a zdravotníků se uskuteční v lázních Teplice nad Bečvou počátkem ledna 2002. Pořadatelem akce, která se bude zabývat rehabilitací pacientů se srdečními nemocemi a pacientů po srdečních operacích a invazivních výkonech na cévním systému, je pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti ve spolupráci s akciovou společností lázně Teplice. Věhlas lázní v Teplicích nad Bečvou mezi zdravotnickou veřejností v ČR je spojen s úspěchy v léčení a rehabilitaci nemocných se srdečně cévními chorobami. Proto ani nepřekvapí aktivity lázní v pořádání odborných sjezdů v této oblasti. V letech 1999 a 2001 byly lázně organizátory lázeňských a kardiorehabilitačních dní, které měly charakter postgraduálního vzdělávání pro lékaře, jimž přednášeli přední čeští kardiologové a kardiochirurgové. Pořádáním těchto odborných akcí navázaly lázně Teplice nad Bečvou po více než půlstoletí na tradici z doby předválečného Československa. Ve třicátých letech se tam každoročně scházeli přední lékařští odborníci, aby si sdělovali nejnovější poznatky z různých oborů. Hlavním organizátorem byl tehdejší vedoucí lékař lázní MUDr. Oskar L. Stern. (nad)

nad, Olomoucký den, 4.12.2001

Ohodnoťte tento článek!