V trutnovské nemocnici cvičně evakuovali pacienty ARO

Podle požadavků Hasičského záchranného sboru je trutnovská nemocnice povinna provádět nácvik evakuace svých pacientů a zaměstnanců na jednotlivých odděleních. „Pro letošní rok jsme vybrali oddělení ARO, kde je případná evakuace pacientů složitá,“ říká technický náměstek Miroslav Chrapan.

TISKOVÁ ZPRÁVA

„Jedná se o jedno z nejnáročnějších oddělení vzhledem ke skladbě pacientů – bývají v bezvědomí, jsou nepohybliví, napojení na přístroje udržující jejich životní funkce a i s těmito přístroji musí být evakuováni,“ vysvětluje manažerka kvality Jarmila Ročková.

Nácvik byl podle ní součástí přípravy nemocnice na podzimní akreditaci Spojenou akreditační komisí. „Jeden z požadovaných standardů z oblasti řízení rizik je, aby zařízení umělo zajistit účinnou a rychlou evakuaci pacientů i zaměstnanců v případě požáru,“ uvedla Jarmila Ročková a dodala: „V popředí našeho zájmu je stále bezpečí pacientů.“

Cílem nácviku bylo například zjistit dostatečnou průchodnost a označení únikových cest, najít shromaždiště pro evakuované, ověřit si spolupráci s hasičským záchranným sborem. „Akce se zaměřila na denní doby, kdy je oddělení nějak oslabené, například se jedná o nejmenší obsazení personálem, což jsou noci či víkendy. Každý ze zaměstnanců musí znát své povinnosti v této situaci. A členové Hasičského záchranného sboru spolu se zdravotníky ladí a optimalizují své postupy s ohledem na zdravotní stav pacientů,“ uvedla manažerka kvality.

Profesionální hasiči při nácviku nejenom dohlíželi, ale také kontrolovali, zda je v souladu s dokumentací. „Tato kontrola nám slouží k zjištění možných nedostatků a nastavení nápravních opatření,“ dodal Miroslav Chrapan s tím, že praktický nácvik proběhl bez větších závad.

Ohodnoťte tento článek!