V Ústí n. O. by mohla vzniknout vyšší odborná zdravotnická škola

lékař, dokumentace

Pardubický kraj vážně uvažuje o tom, že by v Ústí nad Orlicí zřídil vyšší odbornou školu pro další výuku zdravotních sester. Těch s vyšší kvalifikací je v regionu stále nedostatek. Mohou sice studovat na Univerzitě Pardubice bakalářské a magisterské programy, vysoká škola však nepostačuje zájmu, který čtyřikrát převyšuje její možnost, řekla ČTK krajská radní pro školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová (ČSSD).

„Navíc východní část kraje, kde je i Orlickoústecká nemocnice, sociální složení dětí a možnosti rodičů naznačují, že by tam vyšší odborná škola byla vhodnější, už kvůli dojezdové vzdálenosti a nákladům,“ uvedla Pernicová.

Absolventi středních zdravotnických škol mohou pracovat pouze jako zdravotničtí asistenti. Nemohou například ani odebírat krev nebo píchat injekce. Samostatnou činnost zdravotníků mohou vykonávat až s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním, přičemž jejich kvalifikace jsou v obou případech prakticky totožné.

Pokud by nová vyšší odborná škola vznikla, byla by tříletá s jednou třídou v každém ročníku. Univerzitu by její existence nijak neohrozila, navíc někteří její absolventi by zřejmě pokračovali v magisterském studiu v Pardubicích. Byla by spojena se Střední zdravotnickou školou v Ústí nad Orlicí, která s tímto požadavkem přišla. Aby se mohla otevřít už ve školním roce 2016/2017, musela by požádat o zápis do rejstříku škol už letos do konce září.

Hejtmanství před lety při úpravách sítě středních škol rozhodlo, že vyšší odborné školy by se měly utlumit a jejich výuku by měly nahradit vysokoškolské obory. To se zatím nestalo a v tomto případě by kraj udělal výjimku. V regionu jsou nyní čtyři střední zdravotnické školy, po jedné v každém okrese. Podle Pernicové jsou vyšší odborné školy se zdravotnickým zaměřením ve všech krajích s výjimkou Pardubického.

Ohodnoťte tento článek!