V Ústí n.O. vznikne vyšší odborná zdravotnická škola

V Ústí nad Orlicí se v září 2017 otevře vyšší odborná zdravotnická škola. Její vznik již schválilo ministerstvo školství, řekla krajská radní pro školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová (ČSSD). Škola má zajistit další výuku zdravotních sester, těch s vyšší kvalifikací je v regionu stále nedostatek.

Podle Pernicové jsou absolventky vyšších odborných zdravotnických škol lépe prakticky připraveny než absolventky univerzitního studia. „Lékaři jsou s těmito sestrami více spokojeni než s těmi, které mají vysokoškolské vzdělání. Při odborné praxi totiž pracují pod dohledem odborné učitelky, na univerzitě jsou pouze na oddělení, kde se o ně stará vrchní sestra,“ uvedla Pernicová.

Zdravotní sestry mohou v současnosti studovat na Univerzitě Pardubice bakalářské a magisterské programy, vysoká škola však zájmu nepostačuje. V minulém akademickém roce se na bakalářský obor Všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií hlásilo 454 studentů, univerzita jich přijala 90. Univerzitu by existence vyšší odborné školy neměla nijak ohrozit, navíc někteří její absolventi by zřejmě pokračovali v magisterském studiu v Pardubicích.

Nová vyšší odborná škola bude tříletá s jednou třídou v každém ročníku. Bude spojena se Střední zdravotnickou školou v Ústí nad Orlicí, která s tímto požadavkem přišla.

V regionu jsou nyní čtyři střední zdravotnické školy, po jedné v každém okrese. Podle Pernicové jsou vyšší odborné školy se zdravotnickým zaměřením ve všech krajích s výjimkou Pardubického.

Ohodnoťte tento článek!