V Ústí provedli unikátní operaci mozku

„Podstatou novinky je postup, kdy v kritické fázi odstraňování nádoru je pacient veden pod speciálními léky, díky kterým je schopen odpovídat na otázky,“ vysvětlil primář Martin Sameš…

Unikátní operaci mozku úspěšně provedli před několika dny, jako první v Česku, lékaři Masarykovy nemocnice. Při zákroku použili druh anestetika, které umožňuje částečně probudit pacienta z narkózy. Ojedinělý zákrok neurochirurgů se týkal nádorového onemocnění mozku u mladé dívky, které lékaři zjistili přímo v řečovém centru mozkové kůry. „Podstatou novinky je postup, kdy v kritické fázi odstraňování nádoru je pacient veden pod speciálními léky, díky kterým je schopen odpovídat na otázky,“ vysvětlil primář oddělení Martin Sameš. Neurochirurg tak může během operace s pacientem komunikovat a sledovat, jak je schopen mluvit. Má tak šanci zabránit případným komplikacím, může radikálním způsobem odstranit nádor a současně zachovat řeč. „Celá operace sedmnáctileté dívky z Mostu proběhla bez komplikací, a pacientka během zákroku výborně spolupracovala. Neuvědomila si ani stres,“ doplnil primář Sameš. Průkopníkem této metody je americký neurochirurg. Ústečtí lékaři ji studovali v londýnské nemocnici. Hlavní zásluhu na zavedení této operace mozku do praxe mají, kromě primáře Sameše, anesteziolog Martin Červenka a neurochirurg Robert Bartoš. Tento druh anestézie úspěšně používají ústečtí lékaři při operacích karotických cév na krku. „Obecně lze říci, že hlavní výhodou nové metody je šetrnost moderních anestetik vůči organismu pacienta, snadné probouzení po zákroku, a téměř okamžitá možnost přijímat po operaci tekutiny a jídlo,“ vysvětlil lékař. Při odstraňování nádoru v oblastech mozku, kde jsou centra řeči, hybnosti či zraku, přitom jinak hrozí riziko ztráty hybnosti končetin, nebo poruchy až ztráty řeči.

Ústecký deník, 15.03.2002

Ohodnoťte tento článek!