V. Zlínský: Regulace ambulantních lékařů na celorepublikové průměry

MUDr. Vladimír Zlínský poskytnul redakci Zdraví.Euro.cz svou úvahu na téma regulace práce lékařů:
Již delší dobu se snažím přemýšlet o problematice současného systému regulací vykázané péče, předepsané medikace a indukované péče na celostátní průměry, které vůči ambulantním lékařům uplatňují zdravotní pojišťovny.
Dle mého názoru…

v systému zdravotní péče s takto nastavenými regulacemi a po jejich uplatnění vůči lékařům, bude trvale klesat kvalita poskytovaných služeb.

Důvody tohoto jsou dva:

1. Regulační srážky vždy postihnou určité množství lékařů.Lékaři, kteří budou postiženi regulační srážkou, ve velké většině případů začnou šetřit na předepsané medikaci a indukované péči a tím poklesne celorepublikový průměr těchto položek v následujícím období a regulační srážkou budou postiženi lékaři, kteří ještě předcházející regulované období regulačním srážkám unikli.Z tohoto důvodu, během určité doby, bude uplatněna regulační srážka ve formě finančního postihu vůči většině ambulantních lékařů.

2. Regulovaní lékaři nemají v současné době v reálném čase možnost provádět komparaci svých hodnot s hodnotami ostatních regulovaných lékařů.To vyvolá u postižených lékařů a u úzkostlivější části ostatních lékařů pocit nejistoty a tím maximální možné šetření,které povede k posílení tendence poklesu celorepublikového průměru.

Trvalý pokles celorepublikového průměru bude způsoben tím ,že určité procento regulovaných lékařů bude vždy postiženo regulační srážkou a bude potencován neznalostí celostátního průměru v reálném čase.Jestli a kdy se ustanoví rovnováha – žádní lékaři nedostanou regulační srážku, nejsem schopen bez analýzy a modelování systému sdělit.Ale vzhledem k tomu, že sankce jsou poměrně vysoké, bude pokles rychlý a případná rovnováha se vytvoří na úrovni, která nebude schopna zajistit pacientům kvalitní zdravotní péči na západoevropské úrovni.

3. Další neuralgická místa vzhledem k regulovaným lékařům:

Není kontrola správnosti výsledku výpočtu celorepublikového průměru regulovaných položek zdravotními pojišťovnami

Reálně není možná konečná kontrola výsledku výpočtu vlastního průměru jednotlivých regulovaných položek zdravotními pojišťovnami a tím i konečná kontrola oprávněnosti uplatněné regulační srážky.

V konečném důsledku mohou při uplatňování takto pojatých systémových regulací obdržet regulační srážku ti lékaři, kteří vůbec celorepublikový průměr nepřekročili nebo ho překročili z důvodu pochybení či podvodu ze strany jiných prvků v systému zdravotní péče.

Totéž platí i opačně, že neuplatnění regulační srážky může být formou korupce ze strany zdravotních pojišťoven vůči poslušným a známým lékařům.

Systém s těmito regulacemi povede:

z důvodu velké míry neurčitosti k postižení psychického a zdravotního stavu regulovaných lékařů

k růstu napětí mezi pacienty a lékaři a mezi jednotlivými lékaři

k devastaci aktivního a pozitivního přístupu lékařů k pracovní činnosti prostřednictvím pocitu nespravedlnosti a bezmoci (postiženi budou hlavně lékaři, kteří léčí kvalitněji a moderněji)

Vše povede k růstu chybných rozhodnutí lékařů a ke zhoršení kvality zdravotní péče v ČR.

4. Návrh řešení:

Vytvoření analytické skupiny

bude se zabývat analýzou a modelováním systému s takto pojatými regulacemi

navrhne optimálnější systém regulací (stabilní autoregulační systém s propracovanými zpětnými vazbami)

MUDr. Vladimír Zlínský

Ohodnoťte tento článek!