Vadí nám, že jsme nebyli přizváni k diskuzi

Neshoda na jednotném postupu ohledně poplatků a kritika kardiovaskulárních center, tak nějak by se daly shrnout výsledky zasedání Asociace krajů ČR. „Proti centralizaci kardiovaskulární péče nic nemáme, vadí nám, že jsme nebyli přizváni k diskuzi, konečně jako již mnohokrát,“ vyjádřil se pro Zdraví.Euro.cz hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Hlavním tématem zasedání byly poplatky, nakonec jste se ale na společném postupu neshodli. Proč? Co bylo hlavním problémem?

Jednáních bylo mnoho a byla úspěšná. Jednotný postup ohledně poplatků není možný, protože kraje mají velmi různorodé systémy svých nemocnic a každý kraj měl určitou nuanci v postupu z těchto důvodů.Lze říci, že existuje de facto 14 různých typů a to je ten hlavní problém.

Hodně jste hovořili o kardiovaskulárních centrech. Zkritizovali jste, že se péče od pacientů vzdálí, co přesně vám vadí?

Kritizovali jsme, že náhle jsou naše nemocnice upozorňovány na nemožnost zavádět kardiostimulátory tam, kde byly dlouhá léta úspěšně implantovány. Kritizovali jsme,že ve vyhlášce, na níž se VZP odvolává, toto není, zvláště, když v prosinci naše nemocnice provedly e-aukci na nákup kardiostimulátorů a již jich několik implantovaly.

Uznali jste, že nový systém své výhody má, s centralizací péče tedy souhlasíte?

Kardiovaskulární centra mají poskytovat především intervenční kardiologické výkony a dle typu KVC i další – kardiochirurgické výkony, arytmologické a tak dále. A proti této centralizaci zajišťující zlepšení péče o pacienty v akutních stavech připomínky nemáme. Kromě toho,že jsme nebyli přizváni k diskuzi, konečně jako již mnohokrát. Je nutno rozlišit výkony pro centra a kardiostimulace které bylo a je možno provádět, dle našeho názoru i mimo centra.

Jaká je konkrétní situace na Vysočině?

Na Vysočina se toto týká především Nemocnice Havlíčkův Brod, kde implantují kardiostimulátory od roku 1993 a neměli problémy.Letos jich pojištěncům VZP implantovali již 5 .

Ohodnoťte tento článek!