Valašské oční centrum se otřásá

oko, oční, oftalmologie

Primář očního oddělení Vsetínské nemocnice a šéf Valašského očního centra Michal Ziegler dostal od předsedkyně představenstva Nemocnice Vsetín Věry Prouskové na konci června výpověď z pracovního poměru v nemocnici. Součástí projektu Valašské oční centrum bylo také soukromé oční centrum ZIRIS, které dostalo výpověď z nájmu prostor v areálu nemocnice o den později.

Vsetínská nemocnice a ZIRIS, byly partnery v projektu Valašské oční centrum Vsetín, který byl unikátní ve spojení krajského zdravotnictví a soukromé sféry. Soukromý investor vybavil oční oddělení moderní technikou včetně laserového operačního přístroje pro operace odstraňující dioptrie. Výkony hrazené ze zdravotního pojištění tak byly hrazeny nemocnici, nadstandardní výkony pak spadaly ZIRISu. Své místo si tento projekt na trhu si našel velmi rychle, o čemž svědčí stále stoupající množství operačních výkonů. Výpověď zaskočila primáře Michala Zieglera, tak i jednatele ZIRIS Jana Zlámalíka.

Zásah konkurence?

„Tento krok hodnotím jako jednoznačný nevděk za své snažení, které prokazatelně vedlo ke zvýšení kvality poskytované péče v oblasti oftalmologie v celém regionu. Dále to vnímám jako nekalý postup konkurence z blízkého Zlína, která se pravděpodobně zalekla našich úspěchů,“ uvedl primář Ziegler a dodal, že výsledky práce Valašského očního centra jsou samozřejmě doložitelné a zcela jasně ukazují na stále se zvyšující objem operativy i činností v centru, včetně vrůstajícího věhlasu očního oddělení ve Vsetíně. „Nepopiratelná je i celková spokojenost obyvatel s námi poskytovanými službami,“ doplnil primář.

Kdo zajistí další péči

Postup vedení nemocnice považuje za nekorektní i jednatel ZIRIS Zlámalík. „Domnívám se, že jednání nemocnice je v rozporu s podnájemní smlouvou a smlouvou o spolupráci při zřízení Valašského očního centra. Navíc podáním výpovědi primáři Michalu Zieglerovi, který je současně prokuristou ZIRIS očního centra a hlavním operatérem, jakož i koordinátorem celého projektu, dochází ke zmaření významné soukromé investice do tohoto projektu,“ uvedl Jan Zlámalík.

O výpovědích chtějí nyní dotčení jednat s vedením nemocnice, zejména jde o zabezpečení další péče o klienty centra. „Ať už bude výsledek jakýkoli, je naším cílem zachování a další rozvoj špičkového očního pracoviště třeba i mimo areál nemocnice tak, aby oftalmologická péče o pacienty byla dále ve Vsetíně v odpovídající kvalitě dostupná,“ zdůraznil Zlámalík, který kvůli postupu Vsetínské nemocnice zvažuje také možnost odvolání darů, které byly dříve nemocnici poskytnuty, a to v řádu několika stovek tisíc.

Ohodnoťte tento článek!