Včasný záchyt rakoviny prsu vyšetřením na mamografu může ženám zachránit život

Zdravotní pojišťovny platí od letošního roku mamografický screening ženám i po dovršení 70 let. Toto vyšetření se z veřejného zdravotního pojištění hradí od roku 2002, ale do loňského roku bylo hrazeno pouze ženám od 45 do 69 let.

Za provedení screeningu zodpovídá praktik a gynekolog. Součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře u žen od 45 let věku je ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních dvou let. Není-li k dispozici, předá lékař ženě doporučení k provedení tohoto vyšetření v akreditovaném centru, tedy na pracovišti, které má doporučení ministerstva zdravotnictví pro provádění mamografického screeningu. Preventivní prohlídka u praktického lékaře se provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední prohlídky. Také součástí preventivní prohlídky v oboru gynekologie a porodnictví je u žen od 45 let předání doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření, a to ve dvouletých intervalech. Pokud žena už absolvovala vyšetření na základě doporučení svého praktického lékaře v období kratším než dva roky a je k dispozici výsledek, gynekolog ji samozřejmě na vyšetření neposílá.

Pozor na tzv. šedý screening

Screeningové vyšetření by mělo být realizováno v akreditovaném mamografickém centru, nikoliv na pracovišti s mamografem, které akreditováno nebylo. Neakreditovaná pracoviště nejsou určena pro preventivní vyšetření,mohou provádět pouze diagnostickou mamografii, tedy vyšetření žen, které mají příznaky zhoubného nádoru nebo již mají zhoubný nádor diagnostikován. Akreditovaná centra, která ministerstvo zdravotnictví doporučilo pro provádění mamografického screeningu, jsou prověřená Komisí MZ pro screening nádorů prsu. Jde o specializovaná zdravotnická zařízení splňující podmínky kvality, kontinuity a hodnotitelnosti dosahovaných výsledků. Seznam akreditovaných mamografických pracovišť najdete na www.mamo.cz.

U seniorek bylo odhaleno více nádorů v pokročilejším stadiu. V roce 2008 realizovala Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR screening seniorek v pilotním projektu. Zvala ženy od 45 do 75 let, které za vyšetření nic neplatily. Na adresnou pozvánku tehdy přišlo 105 tisíc žen. Větší zájem měly ženy nad 70 let, na výzvu reagovalo 24 procent pozvaných. Mezi ženami, které přišly na základě pozvánky, zachytili lékaři téměř 850 karcinomů, u seniorek bylo přitom odhaleno více nádorů v pokročilejším stadiu. „Projevila se skutečnost, že většina z nich byla na svém prvním vyšetření,“ vysvětlila Martina Stavjaňová, specialista marketingu a komunikace krajsképobočkyVšeobecné zdravotní pojišťovny ČR pro Zlínský kraj.

Ohodnoťte tento článek!