Ve Fakultní nemocnici Ostravy byl odvolán další přednosta

Z funkce přednosty porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava byl odvolán přednosta Ondřej Šimetka. Informaci potvrdila předsedkyně Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR FNO Zuzana Sargová. Postup vedení nemocnice kritizuje, stejně jako rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Důvodem je skutečnost, že personální změnu musel spolu s vedením nemocnice schválit rovněž děkan Lékařské fakulty Pavel Zonča, kterému by měl ale na konci října vypršet mandát. Do funkce se navíc vrátil po soudních sporech a vedení univerzity s jeho fungováním v čele fakulty nesouhlasí. Mluvčí nemocnice Naďa Chattová řekla, že vedení se k důvodům odvolání vyjádří v nejbližších dnech, protože ředitel Evžen Machytka je na služební cestě.

Po únorové změně vedení, kdy někdejšího ředitele a bývalého sociálnědemokratického ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka nahradil právě Machytka, jde už o čtvrtého odvolaného přednostu. Z funkcí byli odvoláni přednosta Ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček, přednostka Ústavu patologie Jana Dvořáčková a přednosta interní kliniky Arnošt Martínek, který zároveň působil jako děkan Lékařské fakulty.

Šimetka řekl, že důvody pro odvolání mu sděleny nebyly. V pátek byl prý jen povolán do kanceláře ředitele, kde mu odvolání bylo předáno bez přítomnosti Machytky. V době výměny ředitelů byl Šimetka na povolené zahraniční misi a domnívá se, že právě o tuto skutečnost opře vedení nemocnice své rozhodnutí a bude se mu snažit dát na za vinu protahující se dostavbu Pavilonu péče o matku a dítě.

Odvolaný přednosta ale tvrdí, že v tomto směru má čisté svědomí a před odjezdem zařídil vše potřebné pro bezproblémový chod kliniky. Šimetka zároveň tvrdí, že mu ředitel několikrát řekl, že je s jeho prací spokojen a klinika funguje bez problémů. Podle Šimetky to potvrdilo i letní hodnocení kliniky. „Byl jsem překvapen tou formou odvolání, to mi přišlo naprosto brutální, že ředitel ani nemá odvahu říct mi to do očí,“ řekl Šimetka.

Podle Sargové je odvolání Šimetky pokračováním osobní pomsty. „Kontaktují mě další zástupci nemocnice a mají strach z toho, co se bude dít dál,“ řekla Sargová. Konkrétnější být nechtěla, ale podle zjištění ČTK se hovoří i o možném odvolání přednosty Ústavu radiodiagnostického Petra Krupy a přednostky Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Zdenky Němečkové Crkvenjaš, manželky bývalého ministra zdravotnictví.

Sargová, která vede největší odborovou organizaci v nemocnici, důvody Šimetkova odvolání nezná. Jako zástupkyně odborů bude s vedením nemocnice teprve jednat. „Myslím si, že tady v tomto boji se upřednostňují osobní zájmy nad zájmy Fakultní nemocnice Ostrava,“ řekla Sargová. Podle ní odbory dosud neměly žádné náznaky, že by oddělení nefungovalo.

Ke kritice se připojil i rektor Lata. Rozhodnutí o Šimetkově odvolání podle něj nebylo nijak zdůvodněno. Lata ho proto označil za nepochopitelné a iracionální. Krok podle něj výrazně poškozuje už tak špatné vztahy mezi Lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí. Písemně proto ředitele nemocnice žádá o vysvětlení.

„S každým, byť krátkodobým, návratem Zonči do funkce děkana, které mu umožnilo rozhodnutí soudu, jsou v nemocnici prováděny s jeho souhlasem personální změny poškozující spolupráci mezi fakultou a nemocnicí. Tyto změny nejenže zhoršují vztahy, ale velmi poškozují i samotnou fakultu,“ řekl Lata. Podle něj studenti kliniku od začátku výuky hodnotí jako jedno z nejlepších klinických výukových pracovišť.

Ohodnoťte tento článek!