Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové řada změn

Fakultní nemocnice dbá na modernizaci a výstavbu. V posledních letech zde byla vybudována nová lékárna, středisko hemodialýzy, před dokončením je objekt stomatologické kliniky…

Hradec Králové – který byl rekonstruován v hodnotě 83 miliónů korun.

Nyní nákladem téměř 700 miliónů korun začíná významná výstavba nového pavilónu interních oborů. Jak nás informoval technický náměstek ředitele fakultní nemocnice Josef Židů, 568 miliónů jde ze státního rozpočtu, vybavení přístrojovou technikou bude hrazeno z rozpočtu fakultní nemocnice. Zemní práce začnou v těchto dnech. Stavba čtyřpodlažní budovy s půdorysem 100 x 50 metrů, která má být dokončena v roce 2004, si však vyžádá řadu změn dopravního systému.

Od úterý 19. února se tak klíčovou stane nově vybudovaná komunikace vlevo od hlavní vrátnice podél východní strany chirurgického pavilónu. Na ni budou naváděny sanity směřující k pavilónu chirurgie a onkologie. Vozy s akutními příjmy, polytraumaty a motorizovaní imobilní pacienti budou najíždět k zadnímu vchodu do chirurgického pavilónu, který bude upraven tak, aby novému účelu sloužil co nejlépe.

Pečlivě byly zvažovány i trasy pro pěší. Cesta z prostoru historické části nemocnice zůstane takřka beze změn. Příchozí od třebešské radiály však půjdou ke gerontometabolické klinice a odtud dále k chirurgickému pavilónu. Tato trasa je bezbariérová.

jk, Hradecké noviny, 15.2.2002

Ohodnoťte tento článek!