Ve Zlíně budou mít premiéru dokumenty o poruchách příjmu potravy

Ve Zlíně bude mít premiéru pětidílný dokumentární cyklus s názvem Jídlo jako nemoc? o poruchách příjmu potravy. Vytvořila jej obecně prospěšná společnost Anabell, která se touto problematikou zabývá. Poprvé bude celý cyklus promítnut 22. listopadu odborné veřejnosti, pak jej budou moci zhlédnout ostatní lidé i na jiných místech, sdělila ČTK mluvčí společnosti Anabell Dagmar Kulaviaková.

Dokumenty přiblíží problematiku z několika pohledů. „Například první díl jsme pojmenovali Fatálně štíhlá a řeší se v něm dnes často zmiňovaná rovnice, že úspěšná rovná se štíhlá,“ uved režisér dokumentu Petr Sladký.

V pěti půlhodinových částech vystupuje desítka odborníků, psychologové, nutriční specialisté, psychoterapeuti, také fotograf, modelka a lidé, kteří s poruchami příjmu potravy bojovali nebo stále bojují.

„Velmi silné je třeba vyprávění slepého a rozvedeného otce, který dlouho nemohl zjistit, že jeho dcera trpí těmito problémy. V dalším případě se zase jedna námi oslovená klientka sebepoškozovala a její přítel to nafotil, takže v dokumentu jsou autentické záběry, jak se řeže. Drastický příběh pak vypráví jedna paní doktorka, jež zmiňuje svou klientku, která si brala tolik projímadel, až potratila. Nechceme z dokumentu v žádném případě dělat bulvár, ale také nechceme nic zastírat a zlehčovat,“ podotkl Sladký.

Primárně byl dokument natočen pro zdravotní sestry a nutriční poradce Zlínského kraje. „Jednotlivé filmy mají zdravotnickým pracovníkům výstižně přiblížit kontext mentální anorexie a mentální bulimie, tak jak se s těmito nemocemi a především klienty mohou setkávat na svých pracovištích. Cílem je nejen vzdělávání v této oblasti, ale také jistá destigmatizace těchto nemocí a přiblížení vnitřního napětí a potíží klientů, kteří, jak známo, o svých problémech se stravováním jen velmi obtížně hovoří,“ uvedla ředitelka sdružení Anabell Jana Sladká Ševčíková.

Anabell chce dokumenty nabídnout některé z televizních stanic a kabelových televizí nebo ve formě DVD poskytnout vysokým školám. Podle nedávného průzkumu sdružení má osobní zkušenost s některou z poruch příjmu potravy 15 procent dotazovaných. Odpovídalo 3000 respondentů. 61 procent dotazovaných uvedlo, že zná ve svém okolí někoho, kdo trpí vážnou poruchou.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!