Věci veřejné kladou důraz zejména na stanovení standardu

Snížení odvodů na zdravotní pojištění, rozdělení zdravotního pojištění na standardní a nadstandardní, důraz na prevenci i zlepšení péče o seniory. To jsou ve zkratce zásadní body, se kterými jde do boje o poslanecká křesla strana Věci veřejné.

Politická strana Radka Johna, Věci veřejné (VV), má pro vstup do Poslanecké sněmovny poměrně velkou naději. Podle předvolebních průzkumů by jim nyní své hlasy dalo zhruba 9 procent voličů. A čím si strana tyto voliče získala? Jaké jsou její priority ve zdravotnictví? Zcela zásadní je pro VV stanovení definice základní zdravotní péče, tedy standardu, na který má nárok každý občan z titulu placení základního zdravotního pojištění, bez dalších poplatků či doplatků.

Standard by podle nich měl být každý rok aktualizován tak, aby do něj mohly být zahrnuty nové medicínské postupy. „Zajistíme, aby úhradu základní péče zprostředkovávala jediná státní pojišťovna efektivně hospodařící pod ministerstvem zdravotnictví, jejímž jediným kriteriem bude kvalita odvedené péče a ne její množství, jak tomu bylo doposud,“ uvádí dále strana ve svém programu. S tím souvisí i rozdělení zdravotního pojištění na standardní a nadstandardní. „Povinné základní zdravotní pojištění se bude týkat každého občana České republiky. Bude zajišťovat úhradu základní zdravotní péče v zákonem jasně definovaném rozsahu, jejíž kvalitu a dostupnost bude garantovat ministerstvo zdravotnictví,“ popisuje dále strana.

Úspory najdeme

Strana si je vědoma toho, že české zdravotnictví potřebuje zejména více peněz. Ty chce získat zavedením jediné pojišťovny pro základní zdravotní péči, přepodkládá, že tím uspoří až 15 miliard ročně. Díky této úspoře chce strana snížit odvody na základní zdravotní pojištění o 5 procent. Co nejdříve po volbách by také ráda zrušila poplatek za položku na receptu. „Po definování základní zdravotní péče zrušíme celý stávající systém regulačních poplatků. Do té doby však chceme zachovat poplatky ve zdravotnictví jako prostředek regulace čerpání péče ze zdravotního pojištění, vyšší efektivity práce především ambulantních a praktických lékařů a snížení celkových výdajů za léky a zdravotnický materiál,“ dodávají Věci veřejné s tím, že poplatek za pobyt v nemocnici a poplatek na lékařské a lékárenské pohotovosti chtějí ponechat.

Zřízení komise pro výběr plně hrazeného léku

Strana počítá také s tím, že bude zřízena expertní komise, která stanoví minimálně jeden plně hrazený lék. „Zajistíme, aby nákup těchto léků, stejně jako zdravotního materiálu a zařízení ve zdravotnických zařízení spadajících do základní páteřní sítě, byl prováděn prostřednictvím transparentních internetových aukcí,“ dočteme se dále v programu.

Prevence, prevence a zase prevence

Strany se v oblasti zdravotnictví shodují zejména na tom, že je třeba klást větší důraz na prevenci. I Věci veřejné ji věnují značnou část svého programu. Chtějí posílit mechanismy, které umožní pojišťovně pacienta finančně motivovat k preventivní péči o své zdraví; a stejně tak ohodnotit ty lékaře, kteří budou své pacienty v prevenci efektivně podporovat. „Diskuse je třeba vést o dalším zvýšení spotřební daně na alkohol atabákové výrobky. Výhledově je rovněž nutné posílení reálného práva pacientů na objektivní informace o možnostech léčby a kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení a zřízení elektronicky přístupných osobních,
zdravotních účtů pacienta,“ dodala pro Zdraví.Euro.cz tisková mluvčí strany Petra Hrušová.

Dostupné LDN

Strana ve svém programu myslí i na seniory, požaduje vytvoření komplexního systému péče o seniory. Odpovědnost za tento systém by podle ní měly nést ve vzájemné součinosti především jednotlivé obce, kraje, ale také ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí. „Chceme zajistit, aby léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) a domovy s pečovatelskou službou (DPS) byly pro naše seniory dostupné v místě jejich bydliště,“ píše se dále v programu.

Ohodnoťte tento článek!