Vědci vyvinuli soustavu miniaturních motorů, které roztáčí světlo

Vědci z dejvického Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR vyvinuli sestavu miniaturních molekulárních motorů, které roztáčí světlo o určité vlnové délce. V budoucnu by se mohly využívat například v medicíně.

Tým vědců spolupracoval s nizozemským laureátem Nobelovy ceny za chemii Benem Feringou. Informaci ústav zveřejnil v tiskové zprávě. Plochy tvořené těmito miniaturními motory by se mohly v budoucnu využít pro transport mikroskopických částic, například v medicíně na dopravu látek v těle. „Bylo by možné dopravit léčivo na konkrétní místo v těle a světlem mu ukázat cestu,“ řekl mluvčí ÚOCHB Dušan Brinzanik. Dodal, že výzkum je nyní na počátku a možné aplikace je těžké předvídat. „Není neobvyklé, že při dalším zkoumání a vývoji vyjdou najevo nové poznatky a možnosti využití, o kterých v tuto chvíli nic nevíme,“ uvedl.

Základem miniaturních motorů je molekula, jejíž část se po ozáření světlem určité vlnové délky pootočí. Problémem bylo, jak tisíce takových molekul spojit do jedné soustavy, kde by byly rozmístěné pravidelně a otáčely se koordinovaně. Tým vědců ÚOCHB tento problém vyřešil a výsledkem bylo, že se při opakovaném ozařování části tisícovek molekul otáčely stejným směrem.

Práci vědců z ÚOCHB otiskl prestižní vědecký časopis Journal of the American Chemical Society. Dalším úkolem vědců je postoupit k sestavám se zesíleným účinkem, čítající miliony či miliardy molekulárních motorů.

Zkoumání a vývoj molekulárních motorů jsou stále na začátku, skrývají však v sobě velký potenciál. Dokazuje to i loňská Nobelova cena za chemii, udělená právě v této oblasti. Cenu získali Francouz Jean-Pierre Sauvage, Brit Fraser Stoddart a právě Feringa

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR je mezinárodně uznávaná vědecká instituce, zaměřená na základní výzkum v chemické biologii, organické a materiálové chemii, biochemii, analytické a teoretické chemii a v dalších, mezioborových disciplínách.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!