Vědecká rada má nemocnici pomoci k lepší péči

Titulní obrázek

Devítičlenná Vědecká rada vznikla v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Poradní orgán ředitele se má zaměřit na zlepšení zdravotní péče. Podle mluvčí nemocnice Karly Havlíkové se Vědecká rada zaměří na kontrolu a zlepšování zdravotní péče a na efektivnější využití prostředků vynakládaných na její poskytování…

Devítičlenná Vědecká rada vznikla k 1. červenci v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Poradní orgán ředitele instituce se má zaměřit na zlepšení zdravotní péče.

„Zatímco v jiných krajských a fakultních nemocnicích už vědecké rady fungují, v naší nemocnici scházela. Její přínos vidím hlavně v tom, že bude formulovat zásady zdravotnické péče a vytvářet dohled nad jejich dodržováním,“ řekl ředitel nemocnice Petr Pšikal.

Podle mluvčí nemocnice Karly Havlíkové se Vědecká rada zaměří na kontrolu a zlepšování zdravotní péče a na efektivnější využití prostředků vynakládaných na její poskytování. Členy Vědecké rady jsou primáři zlínské nemocnice, přednosta tamní interní kliniky, předseda etické komise nemocnice a náměstkyně ošetřovatelské péče. Externími členy jsou profesor Jiří Vorlíček z Masarykova onkologického ústavu Brno a profesor Miloslav Duda z II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Předsedou Vědecké rady se stal profesor Jaroslav Rybka.

„Naším prvořadým úkolem je dosažení certifikátu kvality zdravotní péče, tedy akreditace nemocnice,“ informoval profesor Rybka. Ta má podle něj zaručit bezpečnost pacientů, zvyšovat péči o ně a v neposlední řadě přinášet ochranu pro zaměstnance.

„Budeme proto při tvorbě akreditačních standardů úzce spolupracovat s Radou pro kvalitu Baťovy nemocnice a navážeme spolupráci s Českou lékařskou komorou,“ doplnil Rybka. Nezbytná bude podle jeho slov také úzká spolupráce s jednotlivými primariáty nemocnice.

Na své si mají přijít i zaměstnanci

Vědecká rada se bude zabývat také postgraduálním vzděláváním a publikační činností zdravotníků, výzkumnou a vědeckou činností lékařů a rozvojem nemocniční knihovny jako informačního centra pro zaměstnance nemocnice.

„Chceme vytvořit fond pro podporu vzdělávání lékařů, zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu, který jim umožní účast na seminářích, školicích akcích, kongresech nebo zaškolení v nových diagnostických a terapeutických metodách,“ sdělil předseda Vědecké rady.

Podle ředitele nemocnice bude však činnost rady mnohem obsáhlejší. Bude se vyjadřovat ke koncepci rozvoje jednotlivých oborů v nemocnici, kontrolovat výzkumné úkoly, schvalovat klinické studie a jejich metodické postupy a vyjadřovat se k personální situaci v jednotlivých oborech. „Zástupce Vědecké rady bude účasten při výběrových řízeních na pozice primářů, zástupců ředitele i na funkci ředitele nemocnice,“ doplnil Pšikal.

Vědecká rada je nezbytným orgánem nemocnice také podle ředitele Spojené akreditační komise České republiky Davida Marxe. „Její existence je dnes standardní věcí v každé nemocnici,“ uvedl Marx.

Podle jeho slov může Vědecká rada napomoci zkoordinova jednotlivé procesy v chodu nemocnice a přiblížit ji tak k získání potřebné akreditace.

Regionální deníky

Vědecká rada má nemocnici pomoci k lepší péči
Ohodnoťte tento článek!