Vědecká rada Masarykovy nemocnice ocenila lékaře

Tradičně byla vyhlášena cena ředitele Masarykovy nemocnice za nejlepší odbornou práci lékařů nad 35 let. Na první místo navrhla vědecká rada celostátní učebnici pro lékařské fakulty Neurochirurgie. Na druhém místě byl Pavel Červinka z oddělení kardiologie za habilitační práci Pokroky v intervenční kardiologii…

ÚSTÍ N. L. – Vědecká rada ústecké Masarykovy nemocnice vyhlásila cenu za nejlepší odbornou práci lékařů do 35 let. První se umístil Petr Vaněk z neurochirurgického oddělení za článek, který hodnotí využití počítačové navigace během operací páteře. Druhé místo obsadil Daniel Kotek z oddělení psychiatrie, v odborném článku se věnoval problému Creutzfeldově-Jakobově nemoci. Třetí skončil Jiří Kalhous z ORL oddělení, když oceněna byla jeho publikace zabývající se poleptáním jícnu.

Tradičně byla vyhlášena cena ředitele Masarykovy nemocnice za nejlepší odbornou práci lékařů nad 35 let. Na první místo navrhla vědecká rada celostátní učebnici pro lékařské fakulty Neurochirurgie. Na druhém místě se umístil Pavel Červinka z oddělení kardiologie za habilitační práci Pokroky v intervenční kardiologii. Na třetím místě byl ohodnocen odborný článek v časopise Bolest Jana Procházky z oddělení ARO.

V soutěži středního zdravotnického personálu byla na prvním místě vyhodnocena Lenka Tůmová z kardiologie. Na druhém místě se umístily Alena Dvořáková a Marta Pavlasová z chirurgické kliniky, na třetí místo byla navržena práce sestry Hany Kaprasové z oddělení funkčního vyšetřování plic. Zvláštní ocenění hlavní sestry Masarykovy nemocnice obdržela dvojice sester Svatava Nováková a Marcela Kenezová za uspořádání dvou odborných seminářů, za šest přednášek v oboru chirurgie a za dvě zahraniční prezentace na kongresu ve finských Helsinkách.

Právo

Ohodnoťte tento článek!