Vědecké objevy v oblasti zdraví zajímají Čechy nejvíce

*čekárna, dotazník, dokumentace

Cílem rozsáhlého dotazníkového šetření BAYER BAROMETR 2016 bylo zjistit, jaký je postoj Čechů ke změnám, inovacím a rozvoji ve vědě.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dalším cílem dotazníkového šetření bylo dozvědět se, jak Češi vnímají různé projekty k popularizaci vědy, kterým se dlouhodobě věnuje také Akademie věd ČR. Výzkum exkluzivně provedla agentura MEDIAN v ČR i na Slovensku.

Výsledky šetření

Pokud by mohli Češi vědcům zadat, jaké oblasti vědy by se měly inovovat, vznikl by následující žebříček. Jako nejdůležitější (98 %) uvedli respondenti oblast zdraví, kterou následuje životní prostředí (93 %). Na třetí a čtvrté příčce se umístily vzdělání a inovace v pracovním životě (obě oblasti shodně po 83 %), páté místo zaujala oblast společenského života (53 %).

Podle 74 % Čechů pomáhají investice firem do vědy a výzkumu zlepšit kvalitu života lidí, zvířat i životního prostředí.

Češi míní, že inovacím brání tyto překážky: ze 40 % jsou hlavním důvodem finanční prostředky, ale druhou největší překážkou (35 %) je podle Čechů lenost.

Podle 81 % lidí vede věda k pozitivním změnám v našich životech. Tento pozitivní náhled na vědu je umocněn u lidí s vyšším vzděláním. Ti si navíc častěji myslí, že vědecké objevy lidem usnadňují život (vnímá to tak 97 % vysokoškolsky vzdělaných) a že přínos vědy převažuje nad jejími negativy. Naopak především starší lidé (ve věkové skupině 50–65 let je to 57 %) a dále lidé s nižším vzděláním si myslí, že vědecké objevy jsou od života příliš vzdálené.

Akademie věd ČR se popularizaci vědy věnuje dlouhodobě. Jak říká prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., který má tuto problematiku v AV na starosti: „Investice firem do vědy a výzkumu jsou pro další rozvoj společnosti klíčové, protože jsem přesvědčen, že pro vědu i společnost je důležité, umí-li mluvit stejnou řečí a vstupovat do vzájemného dialogu. Neboť jen jeho prostřednictvím dokážeme identifikovat a pojmenovat základní problémy současného světa a také hledat cesty k jeho pozitivnímu vývoji. Pokud totiž naše společnost vědě porozumí a získá k ní také důvěru, bude ochotna do ní rovněž investovat, což nemůže nebýt ku všeobecnému prospěchu.“

„Investice do vědy a výzkumů jsou u life science společností, jako je Bayer, jedním z hlavních východisek pro hledání nástrojů ke zkvalitnění života. Inovace nám pomáhají zachycovat změny, které můžeme využít v náš společný prospěch a při řešení klíčových problémů, kterým čelí společnosti na celém světě. Ať už se jedná o pomoc v boji proti chorobám, udržování kvality života, nebo výživu světové populace,“ říká Jens Becker, generální ředitel společnosti Bayer pro Českou republiku a Slovensko.

Ohodnoťte tento článek!