Vědecké sympozium v Teplicích

Druhým dnem včera pokračovalo v Teplicích vědecké sympozium „Výživa a zdraví 2001“ s mezinárodní účastí. Pořadatelem třídenního sympozia na téma „Prevence nádorových onemocnění výživou“, je Česká lékařská společnost, Společnost pro výživu Praha a Okresní hygienická stanice v Teplicích. Zúčastnilo se…

Teplice – na pětašedesát vědeckých pracovníků a lékařů, pět cizinců a třiadvacet pracovníků hygienických stanic.

Jak před novináři uvedl doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., vedoucí centra zdraví a životních podmínek Státního zdravotního ústavu, není téma sympozia náhodné. „V součané době jsme ve druhém roce řešení projektu podpory zdraví, který se nazývá „Prevence nádorových onemocnění ve dvacátém prvním století“. Je to projekt financovaný ze státních prostředků. Řeší ho státní zdravotní ústav ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem. Je to projekt, jehož hlavním cílem je vytvoření určitých interdisciplinárních týmů na okresních úrovních, kde v týmech jsou hygienici, jako na prevenci a koordinaci, kliničtí lékaři a praktičtí lékaři,“ vysvětlil a dodal, že právě středeční odpoledne bude věnováno setkání kolegů z oblasti praktického lékařství a onkologů, za účasti zastupkyň sester, které hrají velmi významnou roli a bude se diskutovat otázka preventivních prohlídek a jejich zaměření na nádorová onemocnění. „Každý z nás má právo jednou za dva roky absolvovat preventivní prohlídku. Ne všichni občané to vědí a ne všichni lékaři to akceptují a na svých pacientech realizují,“ konstatoval a zdůraznil významnost této oblasti prevence a včasné záchytnosti, včasné diagnostiky onemocnění. „Za současných možností medicíny nádorová onemocnění, která jsou zachycená v prvním, maximálně druhém stádiu, jsou v mnoha případech léčitelná,“ doplnil. Lékaři mají ke snížení rizika vzniku nádorových onemocnění celou řadu doporučení. Především je vhodné dbát na pestrou stravu bohatou na ovoce a zeleninu, luštěniny a celozrnné výrobky. Denně by si člověk měl dopřát přibližně pět set gramů čerstvého ovoce a zeleniny v pěti porcích. Denně zařazovat do jídelníčku celozrnné výrobky a alespoň jednou v týdnu luštěniny. Snížit spotřebu masa a vybírat maso libové bílé a rybí, potraviny uzené, nasolované a nakládané jíst jen výjimečně. S tím souvisí i omezení tuků, zvláště živočišných a upřednostnění rostlinných olejů. Patří sem i vyvarování se pravidelné konzumace alkoholu. Při přípravě stravy by se měla dávat přednost vaření, dušení a přípravě v mikrovlnné troubě před pečením a grilováním. V neposlední řadě také lékaři doporučují nekouřit, udržovat si přiměřenou tělesnou hmotnost a zvyšovat pohybovou aktivitu. Zapomínat by se nemělo na relaxaci a odpočinek při aktivním životě.

ANTONÍN TATÍČEK, Deník Směr, 20.9.2001

Ohodnoťte tento článek!