Vedení karlovarské nemocnice usiluje o statut Iktového centra

Ilustrační foto; neurologie

Karlovarská krajská nemocnice (KKN) usiluje o otevření Iktového centra v rámci neurologického oddělení karlovarské nemocnice.

Jeho zprovoznění hraje zásadní roli při diagnostice a léčebné péči o nemocné postižené centrální mozkovou příhodou (CMP) a zapadá také do koncepce Ministerstva zdravotnictví. To podporuje vznik center v krajských a regionálních nemocnicích, které disponují potřebným vybavením.

Vyhrazenými lůžky JIP, neurologickým, rehabilitačním, radiologickým oddělením a dalšími podmínkami, za kterých je možné toto centrum provozovat. Podle předsedy představenstva KKN Luďka Nečesaného všechna tato kritéria karlovarská nemocnice splňuje a zároveň se tak připravuje na budoucí zprovoznění IC v nově vznikajícím pavilonu akutní medicíny.

„Tato nemocnice zaspala v oblasti specializované péče. To musíme dohnat. Považuji za vážný problém, že toto centrum v krajské nemocnici chybí. Tuto léčbu poskytujeme, aniž bychom byli zapsáni do věstníku Ministerstva zdravotnictví,“ zdůraznil Nečesaný.

Vznik centra v karlovarské nemocnici doporučují i zástupci České neurologické společnosti JEP. „Doporučuji maximální podporu vybudování a fungování Iktového centra v Karlovarské krajské nemocnici – jedné z posledních krajských nemocnic, která zatím nezískala schválení Iktového centra Ministerstva zdravotnictví,“ uvedl předseda Celebrovaskulární sekce České neurologické společnosti JEP, primář Ondřej Škoda.

Podobně se ke vzniku Iktového centra vyjádřil také předseda České neurochirurgické společnosti JEP Petr Suchomel: „Je zcela zřejmé, že v jakémkoli kraji musí být při volbě Iktového centra upřednostněna krajská nemocnice před ostatními. To je dáno nejen rozsahem péče, kterou krajské zařízení poskytuje, ale i tím, že mozková mrtvice může být průvodní komplikací při diagnostických a terapeutických zásazích prováděných jinými obory standardně v krajské nemocnici přítomnými,“ uvedl.

Iktová centra hrají významnou roli při léčbě nemocných s cévní mozkovou příhodou(CMP),jimžvčasnáa specializovaná péče může zachránit život anebo zachovat jeho kvalitu. „Počty zavčas přijatých nemocných vzrůstají od roku 2006, odkdy nemocné léčíme pomocí systémové trombolýzy. Ta je v současnosti moderní, neinvazivní a především kauzální (příčinnou) léčbou, kterou je možné poskytnout nemocným s akutní trombotickou mozkovou příhodou. Zatímco v roce 2006 jsme evidovali pět takto léčených nemocných, do začátku září letošního roku jich bylo již 33,“ upřesnil primář neurologického oddělení karlovarské nemocnice Igor Karpowicz.

Ohodnoťte tento článek!