Velké projekty možná budou řešit české zdravotnictví a bezpečnost

Ministerstvo školství (MŠMT) se chystá jednat s Evropskou komisí o financování dvou velkých projektů, které mají řešit problémy českého zdravotnictví a zajištění bezpečnosti České republiky.

Chtělo by je financovat z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který řídí. Celkové náklady každého projektu by mohly přesahovat 50 milionů eur, sdělilo ministerstvo. „MŠMT vybralo pro diskusi s Evropskou komisí dva projekty, a to projekt Univerzity Karlovy a Kriminalistického ústavu Praha,“ uvedla ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) na stránkách ministerstva.

Projekt MEPHARED 2 se chce zaměřit na rozvoj vzdělávání a spolupráci Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde by měl být dobudován univerzitní kampus. Navrhuje řešení systémových problémů českého zdravotnictví, a to hlavně nedostatku absolventů lékařských oborů.

V Hradci Králové by tak mohlo vzniknout významné výzkumně vzdělávací centrum evropského formátu propojující výuku, výzkum, vývoj a klinickou praxi v lékařské a farmaceutické oblasti. Cílem projektu je také vytvoření moderních studijních programů, posílení mezinárodní spolupráce při výuce a spolupráce se špičkovými odborníky ze soukromé sféry a ze zahraničí.

Druhý projekt vypracoval Kriminalistický ústav v Praze a jeho záměrem je vybudování moderního výzkumného centra pro vědecko-výzkumnou činnost české policie. Měl by vést ke zlepšení financování personálních výdajů na výzkumný a podpůrný tým. Navrhuje sloučení některých pracovišť a zlepšení vybavení výzkumných pracovišť policie.

Ohodnoťte tento článek!