Verdikt soudu: Smrt pacientky nezavinil personál nemocnice

Okresní soud v Litoměřicích vyslovil ve středu rozsudek ve věci úmrtí 91leté pacientky, jež byla v roce 2005 hospitalizována v léčebně dlouhodobě nemocných v Litoměřicích.

Dcera pacientky, která je přesvědčená o tom, že zde bylo o její matku špatně pečováno, viní Městskou nemocnici v Litoměřicích ze zanedbání péče a žádá odškodné ve výši 240 tisíc korun. Souvislost mezi pochybeními ze strany ošetřovatelů a smrtí pacientky se však nepodařilo prokázat a soud žalobu zamítl.

Pacientka utrpěla zlomeninu krčku

Žena byla v litoměřické nemocnici operována v listopadu 2004, poté co utrpěla zlomeninu krčku. Po úspěšné operaci byla přeložena do LDN, kde se její stav zhoršil. Na konci ledna si ji rodina převzala do domácího ošetřování, druhý den byl ale její stav natolik vážný, že byla hospitalizována v pražské fakultní nemocnici. V polovině února zemřela na následky sepse.

„Pochybnosti, které měla žalobkyně o péči nemocnice o pacientku, byly namístě,“ uvedla soudkyně s tím, že jistá pochybení během péče o pacientku se podařilo zjistit. Ne však taková, která by byla v příčinné souvislosti s úmrtím pacientky. Žena utrpěla vážné zranění, které podle vyjádření nemocnice vede u pacientů v tomto věku k 90%. úmrtnosti.

Ženu měli prý včas operovat

Hlavním důvodem úmrtí pacientky měla být podle žalobkyně nedostatečná – konzervativní léčba dekubitu (proleženiny) na patě. Ten byl lékaři v Praze řešen operativně, podle žalobkyně však příliš pozdě. Nemocnice argumentovala tím, že pacientka již byla velmi zatížena náročnou operací zlomeniny krčku a další razantní zákrok pro odstranění dekubitu by znamenal vysoké riziko.

V době, kdy byla pacientka v LDN, bylo možné zvolit mírnější řešení, později by však litoměřičtí lékaři postupovali stejně jako v Praze. Navíc sepse mohla být zapříčiněna jakoukoliv jinou infekcí, ať už dýchacích cest, močových cest, či jinou.

„Dovolila bych si pouze jednu řečnickou otázku: Je možné vaši péči přežít při kumulaci tolika pochybení?“ uvedla ve své závěrečné řeči žalobkyně. Její matka prý trpěla podvýživou, lékaři údajně nedostatečně sledovali její diabetes, neřešili správně dekubitus, nepřeložili ji na oddělení intenzivní péče.

„Péče po přeložení do léčebny byla nedostatečná. Jednalo se o pochybení při léčbě dekubitů a podvýživu. U starého člověka nikdy nelze říct, že se stoprocentně uzdraví, nicméně při perfektní intenzivní moderní péči s velkou pozorností k jeho potřebám je pravděpodobnost jeho uzdravení řádově vyšší. Pacient má v každém případě právo na péči dle současných medicínských poznatků dle zákona a ta semu v tomto případě nedostala,“ komentoval případ právní zástupce žalobkyně Ondřej Dostál.

Nemocnice je přesvědčena, že personál LDN smrt ženy nezpůsobil. Proto také na základě stanoviska Územní znalecké komise odmítla již v roce 2007 vyplatit odškodné. Znalci v oboru lékařství v posudku uvedli, že došlo k pochybení, celkový postup nemocnice však vyhodnotili jako správný. Tento znalecký posudek byl nyní zřejmě zásadní i pro rozhodnutí soudu.

„Je nám líto, že ke smrti pacientky došlo, nicméně jsme přesvědčeni, že jsme postupovali správně, a to v rámci předpisů, které v té době byly platné, možností a prostředků, které tehdy byly dostupné,“ vyjádřil stanovisko nemocnice náměstek ředitele Jiří Štverák.

Ohodnoťte tento článek!