Veterináři zakázali kvůli moru sklizeň na 115 ha půdy na Zlínsku

Veterináři zakázali čtyřem firmám ve Zlínském kraji sklízet do konce roku zemědělské plodiny na celkem 115,5 ha půdy kvůli africkému moru prasat. Pokuta za sklizení je až dva miliony korun. Vyplývá to z mimořádných veterinárních opatření, která byla včera zveřejněna.

Stát chce zamezit migraci divokých prasat z oblasti, kde se prokázala choroba. O tomto kroku již v pondělí hovořil zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), když vyhlásil mimořádný stav v kraji. Zmíněné pozemky jsou na katastrálních územích Hvozdná, Štípa, Kostelec u Zlína, Veselá u Zlína, Klečůvka a Lužkovice. Hospodaří na nich podniky Agrofelta, Fytos CZ, Plemenářské služby a Družstvo Zádveřice-Raková.

Čunek již dříve řekl, že by zemědělcům měla být úroda proplacena. Dostatek potravy má podle hejtmana divoká prasata udržet v ohnisku nákazy a zabránit rozšiřování choroby do dalších regionů. Prasata, která neuhynou na mor, budou odchytávána do klecí a následně utracena.

„Tak jako v případě již dříve vydaných mimořádných veterinárních opatřeních je účelem nově vydaného nařízení minimalizovat migraci divokých prasat z katastrů, kde byl opakovaně prokázán africký mor prasat mimo toto území,“ řekl Petr Majer ze Státní veterinární správy.

Včera o situaci jednal i krajský krizový štáb. „V dotčených obcích byli občané informováni o stavu nebezpečí pomocí místních rozhlasů, byly svolány a poučeny krizové štáby obcí s rozšířenou působností Zlín a Vizovice. Jejich zástupci si na krajském úřadu vyzvedli cedule s vyznačením zákazu vstupu se psy. Ty jsou rozmisťovány po obvodu vysoce rizikových míst nákazy i do vnitřního prostoru zasažených lokalit,“ uvedl kraj v tiskové zprávě.

Čunek vyhlásil v pondělí v kraji kvůli africkému moru prasat stav nebezpečí. Mimořádný stav umožní zamořené území lépe chránit a zabránit tomu, aby nakažení divočáci migrovali.

Ohnisko nákazy bude dočasně lemovat elektrický ohradník, jehož stavba by měla podle Čunka začít koncem tohoto týdne. Na místech s komplikovaným terénem nebo u vstupů do obcí zůstanou pachové ohradníky, které myslivci instalovali 22. července. Lemují asi 45 kilometrů dlouhý okruh kolem ohniska nákazy.

Do zamořené oblasti je pod hrozbou pokut zakázán vstup lidem s domácími zvířaty. Především psi by mohli divoká prasata vyplašit. Dodržování zákazu bude kontrolovat policie. Zákaz odstřelu divočáků v zasaženém území zůstává v platnosti. Veškerá opatření související s vyhlášením stavu nebezpečí si podle Čunka vyžádají náklady do 15 milionů korun. Zaplatit by je měl stát.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!