Vezmu lékaře zpět. Jsem ale opatrný

Zdeněk Horák, KKN

Dohoda lékařů s vládou přišla za minutu dvanáct. Karlovarské nemocnici totiž hrozil kolaps.

V posledních týdnech špatně spal. Šedesát lékařů v karlovarské nemocnici podalo výpověď a on musel vymyslet, jak pacientům zajistí péči.

„Nedovedu si vůbec představit, že bych 1. března pověsil na bránu ceduli: Zavřeno, jděte si kam chcete,“ říká Zdeněk Horák, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice.

Lékaři se dohodli s vládou a v pondělí i s vámi – berou své výpovědi zpět. Přijmete je?

Samozřejmě, že v zájmu nemocnice vítám rozhodnutí lékařů vzít výpovědi zpět. Je to však i o lidech. V krizových situacích poznáte lidi nejvíc. Zjistíte, kdo jedná čestně, a koho si můžete vážit i přes jiný názor. Anebo kdo balí do líbivých hesel osobní zájmy. Velmi dobře vím, že ve zdravotnickém systému se musí hodně věcí změnit. Ale domnívám se, že v tomto případě účel nesvětí prostředky. A ještě něco. Lékaři právem označují svou profesi za výjimečnou. Ale asi nejsem sám, kdo připomíná, že v tom případě mají i výjimečnou zodpovědnost. Takže k vaší otázce. Všechny, kteří o to budou stát, přijmeme zpět.

Kolik lékařů přesně podalo výpověď?

V karlovarské nemocnici podalo výpověď celkem šedesát lékařů. V nemocnici Cheb pak devatenáct.

Co přesně by to znamenalo pro jednotlivá oddělení? Která by utrpěla nejvíc? Mluvilo se o dětském, gynekologicko-porodnickém a interně.

To souhlasí. Bohužel, právě to jsou klíčová pracoviště každé nemocnice. Navíc vše souvisí se vším. Například z chirurgického oddělení ve Varech přišla pouze jedna výpověď. Ale fakt, že z oddělení ARO ji podala více než polovina lékařů, by mohl ochromit chirurgii v operativě.

Co by tedy bylo s pacienty? Museli by do Plzně? Tam je přece situace podobná.

S hejtmanstvím jsme vytvořili krizový plán, i když jsme mohli vycházet pouze z odhadu dalšího vývoje. Jeho základem je jednak zajištění maxima ze stávajícího objemu péče, především primární ošetření a nejnutnější hospitalizace. V některých oborech jsme domluvili spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň. Dále pak s nemocnicemi Sokolov a Ostrov, případně s nemocnicí Most. Fakultní nemocnice by spolupracovala v případech takzvané superspecializované péče. Zajišťovala by péči o patologické novorozence, indikovaná patologická těhotenství či urgentní endoskopická vyšetření. V rámci této dohody jsme však nabídli pomoc i my. Je to prostě o spolupráci, která je v takové situaci velmi důležitá. A v nemocnicích Sokolov i Ostrov lékaři žádné výpovědi nepodali.

Kolik času vám zabralo vyjednávání s lékaři a hledání variant řešení situace?

Opravdu hodně. Vyjednávání s lékaři, primáři, odbory, nemocnicemi, pojišťovnou, Karlovarským krajem, cesty do Fakultní nemocnice v Plzni. Mohu říct, že tato činnost, kterou si vyžádala lékařská iniciativa Děkujeme, odcházíme, mi v posledních týdnech zabrala naprostou většinu pracovního i volného času.

Ještě před dohodou odborářů s vládou jste lékařům nabídl navýšení platů ze zdrojů KKN. Kde by společnost peníze vzala a o kolik by se lékařům plat reálně zvedl?

Musel jsem se pokusit zachránit situaci v případě, že by na vládní úrovni k dohodě nedošlo. Byla to nabídka, která lékařům umožnila důstojnou ústupovou cestu, i když zdaleka nemohla naplnit jejich požadavky. Mzdy by se jim zvedly zhruba o sedm až devět procent a většinu peněz bychom vzali z úsporných opatření.

Asi se vám teď hodně ulevilo…

Vše ještě neskončilo a praxe mě naučila jisté opatrnosti, pokud jde o dělání závěrů. Jsem nicméně optimista a věřím, že i v březnu bude nemocnice pracovat jako dosud.

Vezmu lékaře zpět. Jsem ale opatrný
Ohodnoťte tento článek!