Víc peněz od ledna

Martin Engel.

Lékaři, sestry a další zdravotníci zřejmě nedostanou na rozdíl od ostatních veřejných zaměstnanců od listopadu přidáno. Peníze na jejich platy totiž nejdou přímo ze státního rozpočtu, ale ze zdravotního pojištění, což navyšování částek v průběhu roku komplikuje. Ministr Svatopluk Němeček zatím počítá s tím, že by si lidi pracující ve zdravotnictví polepšili o tři procenta od ledna. A zároveň dodává, že bude požadovat, aby v součtu o nic nepřišli.

Petr VAŠEK, redaktor: Petr Polák pracuje jako nemocniční internista už třicet čtyři let. Jeho základní plat je třicet dva tisíc hrubého. Díky plánovému tříprocentnímu zvýšení zdravotnických platů by si polepšil o tisícovku měsíčně.

Petr POLÁK, vedoucí lékař interního oddělení Thomayerovy nemocnice: Nějaký tříprocentní, pětiprocentní zvedání platů takovou takzvanou salámovou metodou je jednou za dva roky, jednou za rok, prakticky neřeší tu situaci, prostě blíží se katastrofa, personální katastrofa.

Petr VAŠEK, redaktor: Podle nových dat lékařské komory a zdravotnických odborů dnes chybí v českých nemocnicích tisíc devět set lékařů a tři tisíce sester. To je pro představu víc zdravotníků než má největší česká nemocnice v pražské Motole a Nemocnice Na Bulovce dohromady. Stovky zdravotníků ročně odcházejí hlavně do Německa.

Petr POLÁK, vedoucí lékař interního oddělení Thomayerovy nemocnice: Ta tisícovka, já nevím, jestli to opravdu někoho tak dramaticky pohne k tomu, aby si rozmyslel, teda jestli bude brát tři a půl tisíce eura nebo o tisícovku víc tady.

Petr VAŠEK, redaktor: Zdravotníci navíc zřejmě dostanou přidáno později než ostatní státní zaměstnanci. Tedy ne v listopadu, ale až od ledna.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/: Zdravotnická zařízení jsou placena zdravotními pojišťovnami podle úhradové vyhlášky a podle smluv, které jsou uzavírány na celý rok. Takže toto představuje problém.

Soňa MARKOVÁ, místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví, poslankyně /KSČM/: Jestli to bude až od ledna, tak to by nás mrzelo. A myslím si, že je potřeba, aby se pracovníkům ve zdravotnictví přidalo dříve.

Petr VAŠEK, redaktor: O zvýšení platů lékařů a sester budou zdravotnické odbory jednat s ministrem Němečkem v pondělí. Požadují ale přidat podstatně víc než tři procenta, která jim zatím ministr nabízí.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu: Já už jsem si to představoval pro ten rok 2015, aby to bylo alespoň deset procent. Stalo se tedy pět. Já jsem to skousnul.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, šéfka Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče: My na to vyjednávání jdeme s tou prvotní cílovou částkou a ta je minimálně deset procent.

Petr VAŠEK, redaktor: Pokud by stát zvýšil základní platy zdravotníků o tři procenta, průměrný plat lékaře by vzrostl téměř o tisícovku. Plat sestry pak o necelých šest stovek. Ministr zdravotnictví slibuje, že se zvýšení platů od ledna bude týkat všech šestnácti tisíc nemocničních lékařů a šedesáti tisíc nemocničních sester bez ohledu na to, jestli pracují ve státních, krajských nebo soukromých nemocnicích.

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/: Tam skutečně za roky 2014, 15 a 16 nateče dvacet sedm celé osm miliardy korun z titulu vyšších odvodů na zdravotní pojištění a taky navýšení odvodů za státní pojištěnce.

Petr VAŠEK, redaktor: Právě platby států za důchodce, děti nebo nezaměstnané pojišťovnám vláda v červnu s platností od příštího ledna zvýšila o jednu celou osm desetin miliardy korun.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/ /natočeno 24. 6. 2015/: Chci garantovat, že tyto peníze budou v nemocnicích určeny na platy.

Petr VAŠEK, redaktor: Letos vzrostl většině zdravotníků základní plat o pět procent a to hlavně ve státních nemocnicích. Některé krajské a soukromé ale nepřidávaly.


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka: Platy nemocničních lékařů za posledních pět let citelně vzrostly, hlavně po akci Děkujeme, odcházíme, která proběhla v roce 2011. Zatímco ještě rok před tímto protestem doktoři ve státních nemocnicích v průměru vydělávali přes padesát tisíc korun, letos je to víc než šedesát dva a půl tisíce. Aby ale lékaři na takovou částku dosáhli, musí měsíčně odsloužit desítky přesčasových hodin. Základní plat totiž tvoří jen polovinu jejich celkového příjmu. Tu druhou dostanou právě díky tomu, že v nemocnicích zůstávají v noci a o víkendech. A v Událostech Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu. Dobrý večer, pane předsedo. Jak jsem zmiňovala, platy ve státních nemocnicích stouply za posledních pět let o víc než dvanáct tisíc korun. Toho ostatní veřejní zaměstnanci nedosáhli. Nejsou tedy vaše požadavky až příliš ambiciózní?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu: Hezký dobrý večer vám i televizním divákům. Ale vy jste to tam v té zprávě měla, je to díky vysokému podílu přesčasové práce a teď si uvědomte, když každý rok z českých nemocnic odchází kolem pěti set lékařů, tak samozřejmě ti zbylí pracují ještě mnohem více. A já si myslím, že tímto způsobem si vydělávat není to správné, protože navíc dochází k porušování evropské směrnice o přesčasové práci.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka: Vláda před prázdninami rozhodla, že do zdravotnictví přidá skoro dvě miliardy korun. Vy jste to označil za plivnutí do tváře. Kolik peněz tedy vaším pohledem stabilizuje systém péče a hlavně, kde je vzít?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu: Tak samozřejmě to jsou dvě otázky. Čili, pokud jde o to absolutní číslo, tak to je potřeba, aby bylo větší, protože si musíme uvědomit, že zdravotnictví za předchozích ministrů, respektive pana ministra Hegera, vlastně díky změně DPH a tomu odevzdávalo do státního rozpočtu peníze určené na zdravotnictví, takže to jsou peníze, které ze zdravotnictví neoprávněně odešly, takže my jsme kvantifikovali za ty léta asi na dvacet miliard, které by byly potřeba tam vrátit, tak to byl jeden zdroj. A pokud jde o to, jak přidat, tak když si představíte, že odchází každý rok pět set lékařů, v poslední době odchází velké množství sester a kvůli nim se zavírají oddělení a klesá prostě dostupnost a kvalita péče, tak já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že tento sektor je potřeba personálně zastabilizovat a není přece možné, aby z tisíce lékařů, kteří promují na, v jednom ročníku lékařské fakulty, jich přes dvě stě odcházelo rovnou do ciziny, přece si nemůžeme dovolit, abychom prostě pro jiný bohatší ekonomiky my akorát vychovávali lékaře a nepracovali pro nás.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka: Už v pondělí budou odboráři jednat s ministrem zdravotnictví znovu. Jakými argumenty tedy podpoříte požadovaný nárůst platů o deset procent a poprosím o stručnou odpověď?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu: Já se bojím, že už nic nového než to, že prostě je potřeba to zastabilizovat, pro mladé lékaře udělat nový zákon o vzdělávání, aby byl daleko přijatelnější, aby se rovnal tomu, jak je na západ od našich hranic, a prostě pro ostatní lékaře prostě navýšení základních platů a snažit se omezit prostě tu práci přesčas, jiný recept na to neexistuje.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka: Říká Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu. Já vám děkuju za rozhovor. Na shledanou.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu: Na shledanou.

Ohodnoťte tento článek!