Více než polovina českých praktických lékařů používá internet

Jak vyplynulo z výzkumu společnosti STEM/MARK provedeného na reprezentativním vzorku 470 praktických lékařů, Internet alespoň občas používá 54% praktických lékařů. Z nich třetina používá Internet denně a další dvě pětiny využívají Internet několikrát týdně…

Porovnáme-li užívání Internetu praktickými lékaři a zaměstnanci jiných odvětví, zjistíme, že procento praktických lékařů využívajících Internet je o něco vyšší než je tomu u ekonomicky aktivní populace ČR srovnatelného věku (54 % praktiků × 47 % jiných pracujících). Je zde též patrný rozdíl ve frekvenci využívání Internetu. Alespoň dvakrát týdně použije Internet okolo 40 % praktických lékařů, kdežto pouze lehce pod 30 % pracujících starších 30 let.

U praktických lékařů, kteří používají Internet pravidelně (tj. minimálně několikrát týdně), je poměrně velký zájem o informace, které přímo souvisí s jejich povoláním: 78 % pravidelných uživatelů Internetu z řad praktických lékařů uvedlo, že na Internetu nejčastěji vyhledává odborné zdravotnické informace.

Pro vyhledávání informací důležitých pro jejich práci lékaři používají buď obecné vyhledávací servery (45 % praktických lékařů užívajících Internet), nebo specializované zdravotnické servery (36 % praktických lékařů užívajících Internet).

Vyhledávací servery jsou užívány zejména pro svoji přehlednost a účelnost, odborné servery pro velký rozsah informací.

Na prvním místě v užívání je uváděn seznam.cz (37 % praktických lékařů užívajících Internet), na druhém místě zdravcentra.cz (12 % praktických lékařů užívajících Internet), o třetí místo se dělí centrum.cz a mediclub.cz (7 % praktických lékařů užívajících Internet).

Mezi odbornými servery je nejužívanější portál zdravcentra.cz, následují servery mediclub.cz, zdravotnictvi.cz (5 % praktických lékařů užívajících Internet) a Zdraví.Euro.cz (4 % praktických lékařů užívajících Internet).

STEM/MARK

Ohodnoťte tento článek!